Upozornenie na zneužitie mena NBS

25. 03. 2020 | Tlačová správa NBS Národná banka Slovenska upozorňuje na zneužitie svojho mena. V posledných dňoch evidujeme, že ľuďom volajú firmy, ktoré im oznámia, že zastupujú NBS.  Snažia sa od nich vylákať osobné údaje, aby im predali pamätné dvojeurové mince. Väčšinou poznajú aj priezvisko volaného/volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho/ju poznajú, …
Čítať ďalej Upozornenie na zneužitie mena NBS

ODKLAD SPLÁTOK – O VÁS a zase BEZ VÁS

adresovali sme výhrady prezidentke, premiérovi, parlamentu, ministrom spravodlivosti a financií, ombudsmanke Združenie na ochranu práv občana – AVES, IČO: 50 252 151 Sídlo: Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava reg. MV SR, č.: VVS/1-900/90-48449 e-mail: zdruzenie.aves@centrum.sk, tel.: 0907 908 869 www.zdruzenieaves.sk Právna pomoc poškodeným, IČO: 50 951 947 Sídlo: Janka Kráľa 200/12 08271 Lipany e-mail: …
Čítať ďalej ODKLAD SPLÁTOK – O VÁS a zase BEZ VÁS

VLÁDA VYSTAVILA SPOTREBITEĽOV NEKALÝM OBCHODNÝM PRAKTIKÁM VERITEĽOV

Vážení spoluobčania, drahí Slováci a Slovenky, vo svetle udalostí posledných dní, ktoré sú pre každého z nás nie veľmi príjemné, som sa ako Váš europoslanec a člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) v Európskom parlamente rozhodol požiadať vládu Slovenskej republiky, aby sa vyjadrila k možnému porušeniu unijného práva, ako aj platnej právnej …
Čítať ďalej VLÁDA VYSTAVILA SPOTREBITEĽOV NEKALÝM OBCHODNÝM PRAKTIKÁM VERITEĽOV

EXEKÚCIE A DRAŽBY

Opatrenie vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je, že od 12. marca 2020 zatiaľ do 30. apríla 2020 nebudú plynúť zákonné lehoty v súdnych konaniach a zakazuje sa výkon dražobného práva a exekúcia majetku.

Google, Facebook a ďalšie platformy pozitívne reagujú na výzvu Komisie zastaviť podvody a chrániť spotrebiteľov

Google, Facebook a ďalšie platformy pozitívne reagujú na výzvu Komisie zastaviť podvody a chrániť spotrebiteľov 03.04.2020 22:55 | Internet | mk   Európska komisia víta odpovede online platforiem Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish a Yahoo, ktoré súhlasili s prijatím opatrení na zastavenie podvodov a reklám propagujúcich falošné výrobky proti koronavírusu. Spoločnosti nielenže zaviedli …
Čítať ďalej Google, Facebook a ďalšie platformy pozitívne reagujú na výzvu Komisie zastaviť podvody a chrániť spotrebiteľov

ZASTAVENIE EXEKÚCIE

Dňa 21. 02. 2020 bolo povinnej doručené Upovedomenie o začatí exekúcie, z ktorého sa povinná dozvedela, že voči nej bolo na Okresnom súde Bratislava IV vedené súdne konanie, v ktorom ju mala zastupovať jej matka ako zákonná zástupkyňa, nakoľko povinná bola neplnoletá. Vzhľadom k tomu, že povinnej, resp. jej matke nebola doručená žaloba (návrh) žalobcu …
Čítať ďalej ZASTAVENIE EXEKÚCIE

SPOTREBITEĽA CHRÁNI AJ TRESTNÝ ZÁKON

SPOTREBITEĽA CHRÁNI AJ TRESTNÝ ZÁKON Jedným z dôvodov nevyužívania možnosti podávania trestného oznámenia v prípadoch poškodzovania spotrebiteľov je primárne nevedomosť alebo neinformovanosť spotrebiteľov o tom, že poškodzovanie spotrebiteľa alebo nekalé obchodné praktiky smerujúce voči spotrebiteľovi môžu v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestného činu. Inštitút trestného konania týkajúci sa trestných činov proti spotrebiteľom nebol …
Čítať ďalej SPOTREBITEĽA CHRÁNI AJ TRESTNÝ ZÁKON

Pozor na podvodné e-maily a falošné webstránky

Pozor na podvodné e-maily a falošné webstránky Slovenská sporiteľňa upozorňuje na podvodné e-maily, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov. Súčasne aj na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o skutočnú prihlasovaciu stránku do  Georgea od Slovenskej sporiteľne. Upozorňujeme preto klientov, aby boli obozretní a neklikali na linky v podozrivých e-mailoch. Banka nikdy …
Čítať ďalej Pozor na podvodné e-maily a falošné webstránky

Pôžičky – Žltý melón, zinc euro, FINZO, MAJAK, PORT SYSTEM

P2P pôžičky – bezpečnosť a skúsenosti P2P pôžičky, niekedy tiež nazývané aj pôžičky od ľudí ľuďom, súkromné pôžičky či kolektívne pôžičky, sú celosvetovo využívanou alternatívou klasických bankových pôžičiek. Základný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že pri typickej kolektívnej pôžičke vystupujú v úlohách dlžníkov a investorov ľudia, bez akejkoľvek prítomnosti banky. NA ČO SI ĽUDIA NAJČASTEJŠIE POŽIČIAVAJÚ CEZ P2P …
Čítať ďalej Pôžičky – Žltý melón, zinc euro, FINZO, MAJAK, PORT SYSTEM

NOVÁ DOHODA PRE SPOTREBITEĽOV

Komisia dnes víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade s vývojom v digitálnej oblasti.  Nové pravidlá okrem iného zabezpečia väčšiu transparentnosť online trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či potvrdení bude …
Čítať ďalej NOVÁ DOHODA PRE SPOTREBITEĽOV