AKO ZLEPŠIŤ SVOJU FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ

Podľa prieskumov sú naše finančné znalosti a schopnosť orientovať sa vo svete financií stále pod priemerom Európskej únie. Najhoršia je na tom skutočnosť, že až 80% opýtaných Slovákov myslí, že peniazom rozumejú.

Výsledky prieskumov však jasne naznačujú trend. Bez ohľadu na vekovú skupinu väčšina opýtaných v testoch prepadá.

V testoch prepadajú, a to bez ohľadu na vek či ekonomickú aktivitu opytovaných. Viac si veria muži a ľudia v produktívnom veku. Vedomosti v oblasti financií pritom ovplyvňujú život každého z nás, našu budúcnosť, ako aj budúcnosť našich detí.

Ukazaje sa, že hoci sú väčšine Slovákov ekonomické termíny cudzie a nerozumejú im, takmer 39% opýtaných verí, že súčasnosť praje sporeniu. Rodičia sa snažia odkladať peniaze predovšetkým na budúcnosť a lepšie vzdelanie pre svoje ratolesti.

Smutným faktom zostáva, že naša finančná situácia zostáva rovnaká a nemáme pocit, že by sa zmenila čo i len o trochu k lepšiemu. Aj napriek pomerne nízkym mzdám prekvapuje odpoveď, či sú Slováci schopní odkladať si na mesačnej báze aspoň určitú čiastku zo svojho príjmu.

Každý mesiac si niečo odloží z výplaty 61 % Slovákov. V priemere je to suma 131 Eur, čo je prekvapivo vysoké číslo. Na druhej strane, 28 % ľudí si šetrí doma „do ponožiek“ a teda bez toho, aby svoje nahromadené úspory akokoľvek zhodnocovali. Takéto narábanie s peniazmi je, bohužiaľ, vysoko neefektívne.

Ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť?

Ako na to?

Ideálne finančné miery sú 10-20-30-40.

  • 10% príjmu si mesačne odkladajte ako finančnú rezervu
  • 20% smerujte do svojich dlhodobých aktív
  • 30% na priamu spotrebu 
  • 40% na splátky úverov a hypotéky.

Zaznamenávanie svojich príjmov a výdavkov je alfou a omegou dobrej finančnej kondície. Len tak totiž skutočne zistíte, kam každý mesiac odchádzajú vaše ťažko zarobené peniaze a uvidíte tak oblasti, v ktorých môžete ušetriť viac.

Stanovte si rozpočet a dodržiavajte ho. Povedzte si napríklad, že na stravu v daný mesiac neminiete viac ako 300,00 Eur a svoje výdavky sledujte. Pokiaľ sa vyhnete impulzívnym nákupom a budete nakupovať s vopred stanoveným nákupným zoznamom, nebude to problém.

Posledný krok znie ako klišé, ale viacerí z nás nedokážu efektívne šetriť práve preto, že priveľa utrácajú. Zaznamenávajte svoje výdavky, analyzujte ich, zamýšľajte sa nad vašou spotrebou a uvidíte, že aj vy dokážete šetriť viac.

Existuje viacero spôsobov, ako zlepšiť svoju finančnú gramotnosť a lepšie tak porozumieť vlastným peniazom. Základným krokom by mali byť správne finančné miery. Poznáte ich? Viete, koľko percent z vašich príjmov by ste si mali odložiť, koľko percent z príjmu by malo byť určených na priamu spotrebu a koľko na splácanie úverov?

Ideálne finančné miery sú 10-20-30-40

Je smutné konštatovať, že my Slováci často hazardujeme so svojou finančnou budúcnosťou. Podľa viacerých finančných odborníkov však na začiatok stačí pomerne jednoduchá vec, osvojiť si základné návyky finančnej disciplíny.

Najdôležitejšie je poznať svoje finančné miery a dodržiavať ich. Ideálne by bolo, ak by ste si vytváranie finančnej rezervy, vytváranie dlhodobých aktív, celkovú výšky vašich splátok a mesačnú spotrebu vedeli rozdeliť v pomere 10-20-30-40. 

10% musí tvoriť finančná rezerva

Naučte sa pravidlo, ktoré znie: „Najprv zaplatím sebe.“ Z každého príjmu, ktorý v určitý mesiac dostanete si odložte minimálne 10% hneď po výplate ešte pred tým, než zaplatíte akýkoľvek šek alebo faktúru a po zvyšok mesiaca sa ich nedotýkať.

Možno sa vám to zdá nereálne, no podľa nášho názoru stačí začať a zvyknete si. Navyše si uvedomíte, že dokážete vyžiť aj z 90% vašich mesačných príjmov. Pravidelné a systematické odkladanie desatiny vášho príjmu je prvým a zároveň veľmi dôležitým krokom k získaniu väčšej finančnej stability a rezervy v prípade neočakávaných udalostí.

Aká je však optimálna hladina finančnej rezervy? Mala by byť rovnaká ako šesť vašich mesačných príjmov. Ak teda mesačne zarábate 750,00 Eur v čistom, mesačne by ste si mali odkladať 75,00 Eur dovtedy, dokým sa vo finančnej rezerve nedostanete k číslu 4.500 Eur.

Až po dosiahnutí tejto čiastky by ste sa mali začať sústrediť na iné krátkodobé ciele, ako dovolenka či nové zariadenie do domácnosti.

Je veľká škoda, že drvivá väčšina Slovákov uvažuje presne opačne a najskôr sa sústredí na napĺňanie krátkodobých finančných cieľov, aj keď na nich reálne nemá dostatok prostriedkov.

20% smerujte do svojich dlhodobých aktív

Ako na to? Rozdeľte si svoje dlhodobé aktíva na 2 základné piliere. Prvým by mala byť dlhodobá ochrana pred výpadkom príjmu formou vhodne zvoleného životného poistenia.

Životné poistenie totiž chráni poisteného a aj jeho najbližších pred závažnými nepredvídateľnými udalosťami, ako napríklad dlhodobá práceneschopnosť či nebodaj úplná strata zamestnania. V prípade ak má človek zabezpečené životné poistenie, dokáže sa účinne voči takýmto ranám brániť.

Netreba však zabúdať ani na dôchodkové sporenie, ktorým si ešte pred samotným odchodom do dôchodku dokážete zabezpečiť aspoň určitý životný štandard a nebudete sa tak spoliehať len na štátom vyplácané dôchodky.

Najvhodnejšie by bolo, ak by ste si správne dôchodkové zabezpečenie vybrali ešte dnes a zbytočne nečakali.

40% na priamu spotrebu

Máme na mysli každodennú spotrebu a výdavky na stravu, cestovanie a voľný čas. Ak zistíte, že ste svoje limity stanovené pre konkrétny mesiac prekročili, výdavky počas zvyšných dní sa snažte regulovať tak, aby ste na konci mesiaca neboli v strate a ak predsa len áno, tak v minimálnej.

Zníženie bežnej spotreby, ktorej celkovú výšku si často ani neuvedomujeme, je dôležitým krokom k zabezpečeniu zdravšej finančnej kondície. 

Vytvorte si tabuľku pre správu mesačného rozpočtu, kde bez problémov dokážete zaznamenávať svoje mesačné výdavky, stačí odkladať pokladničné bloky.

Ďalšie tipy pre lepšiu finančnú gramotnosť

Okrem správne nastavených finančných mier existuje viacero tipov, ako úspešne zvládnuť osobné financie, dostať ich pod kontrolu a lepšie im porozumieť. Dobrým rozhodnutím môže byť šetrenie na správnych miestach.

  • Využívajte finančné kalkulačky. Dobrým krokom k lepšej finančnej gramotnosti je využívanie finančných kalkulačiek zameraných napríklad na výšku splátok, mieru úrokov alebo špeciálny zdvojený úrok
  • Automatizujte svoje výdavky. Možno to znie ako banalita, ale pokiaľ automatizujete svoje bankové platby viazané k určitému dňu, budete môcť vypustiť z hlavy desať rôznych dátumov vašich splátok. Len nezabudnite mať na účte vždy dostatok peňazí.
  • Naučte sa menej utrácať. Tento krok priamo súvisí so zvládnutím sledovania a dodržiavania stanoveného mesačného rozpočtu. Pokiaľ to zvládnete, dokážete si rýchlejšie uvedomiť, kam zbytočne odtekajú vaše peniaze a postupne znižovať ich spotrebu.

Zdroj: financer.com