Formulár a Návrh na začatie ARS

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doručuje:

E-mailom na:  zdruzenie.aves@centrum.sk

Poštou na adresu: Združenie na ochranu práv občana – AVES, Jána Poničana 9, Bratislava 841 08

alebo vyplňte

  ONLINE FORMULÁR 

napríklad: Finančné služby - (ako: úverová zmluva, poistná zmluva, zmluva o dodávke energií, zmluva s mobilným operátorom ...); Tovar - (ako: kúpa elektroniky, zdravotných pomôcok, nábytku, drogérie ...) a pod.........
napr. prevádzkové priestory, predaj mimo prevádzkových priestorov, predaj na diaľku, internet, trh, veľtrh, iný
napr. námietky voči zmluvným podmienkam, námietky voči nekalým obchodným praktikám, reklamácia tovarov a služieb, a pod....
opis, z akého dôvodu spor vznikol
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Obrázky ako .png, .gif, .jpg Dokumenty ako .doc, .xls, .ppt, .pdf Zvuk ako .wav, .mp3, .mp4 Video ako .mpg, .mov, .wmv