FORMULÁR a NÁVRH na začatie ARS

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa doručuje:

E-mailom na:  zdruzenie.aves@centrum.sk

Poštou na adresu: Združenie na ochranu práv občana – AVES, Jána Poničana 9, Bratislava 841 08

alebo vyplňte

  ONLINE FORMULÁR 

Napríklad: Finančné služby - (ako: úverová zmluva, poistná zmluva, zmluva o dodávke energií, zmluva s mobilným operátorom ...); Tovar - (ako: kúpa elektroniky, zdravotných pomôcok, nábytku, drogérie ...)
Napr. vyplatenie finančných prostriedkov, aktivovanie mobilných služieb, dodanie zakúpeného tovaru, a pod.
Napr. prevádzkové priestory, predaj mimo prevádzkových priestorov, predaj na diaľku, internet, trh, veľtrh, iný
Napr. bankový prevod, kreditná alebo debetná karta, hotovosť, šek
Napr. námietky voči zmluvným podmienkam, námietky voči nekalým obchodným praktikám, reklamácia tovarov a služieb
Opis, z akého dôvodu spor vznikol
Do pola "PREHLÁSENIE" uveďte tento text: "Prehlasujem, že pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný."
Plnomocenstvo (vyplnené a podpísané), listinné dôkazy, iné ...
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Obrázky ako .pdf, .png, .gif, .jpg / Dokumenty ako .doc, .xls, .ppt, .pdf / Zvuk ako .wav, .mp3, .mp4 / Video ako .mpg, .mov, .wmv
Do pola "VYHLÁSENIE" uveďte tento text: "Vyhlasujem, že som vo veci nezaslal /a rovnaký návrh inému subjektu ARS, vo veci nerozhodol súd ani rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené ARS okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu."
Dátum vyplnenia Návrhu na ARS