SPRÁVNA RADA

Predseda

JUDr. Ján Michnák / Lipany

Podpredseda

Eva Stupavská / Bratislava

Mgr. Jaroslav Micenko / Liptovský Mikuláš

Ing. Igor Kupčok / Brezno

Terézia Slančíková / Košeca

Ingrid Ďugová / Žilina

Júlia Skladaná / Lipany

Katarína Michňáková / Lipany

Marek Polák / Nové Zámky

Matej Farkas / Šaľa

Mgr. Jarmila Fillová / Bratislava

MVDr. Nadežda Hulínková

Nadežda Horváthová