TLAČIVÁ

PRIHLÁŠKA PRE ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Vyplniť prihlášku (word)

Údaje poskytnuté v prihláške (okrem mena, priezviska a bydliska) sú internou záležitosťou občianskeho združenia AVES. Tieto údaje sú k dispozícií len pre členov výkonného výboru a osobu predsedu združenia. Bez výslovného súhlasu člena, nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom občianskeho združenia.

Bankové spojenie pre členské príspevky:

  • 365.banka
  • č. účtu: SK25 6500 0000 0036 5172 4081
  • do poznámky (meno a priezvisko)

ĎALŠIE TLAČIVÁ

Vyplniť (word)

 

ONLINE PRIHLÁŠKA PRE ČLENA OZ

Bankové spojenie pre členské príspevky:

  • 365.banka
  • č. účtu: SK25 6500 0000 0036 5172 4081
  • do poznámky (meno a priezvisko)

Údaje poskytnuté v prihláške (okrem mena, priezviska a bydliska) sú internou záležitosťou občianskeho združenia AVES. Tieto údaje sú k dispozícií len pre členov výkonného výboru a osobu predsedu združenia. Bez výslovného súhlasu člena, nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom občianskeho združenia.

Na začiatok