KOMISIA / NÁRODNÁ RADA SR

Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Komisia pre ochranu spotrebiteľa