Študijné programy, semináre, školenia

Seminár

Alternatívne riešenie sporov
ARS
nástroj ochrany spotrebiteľov

Združenie na ochranu práv občana – AVES

Právna pomoc poškodeným

ÚNIA SPOTREBITEĽOV Slovenska

pozývajú spotrebiteľov a obchodníkov na seminár Alternatívneho riešenia sporov, ktoré sa uskutoční

26. augusta 2023 o 10:00 hod. v Tornali na Mierovej ulici 12

Cieľom semináru je informovať spotrebiteľov, že na riešenie svojich spotrebiteľských sporov s obchodníkmi majú k dispozícii účinný nástroj v podobe alternatívneho riešenia sporov, ktorý je rýchly a nie je finančne zaťažený ako pri súdnych sporoch alebo mediácii.

Aké poznatky si zo seminára účastníci odnesú?

 • ako vyriešiť spor s obchodníkom
 • postup pri zamietnutí reklamácie 
 • problémy s dovolenkou
 • meškanie so splácaním úveru
 • problémy s exekúciami
 • čo znamená súdny spor v spotrebiteľskej veci
 • ako postupovať pri zrážkach zo mzdy
 • postúpenie pohľadávok na nebankové spoločnosti a ich vymáhanie
 • hrozby dobrovoľných dražieb
 • dopady pandémie a inflácie na spotrebiteľské záväzky
 • hypotéky – fixácia úrokov a zvýšenie úrokov

   Seminár sa realizuje v rámci projektu ADR – Cesta vpred, ktorý financuje Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a malé a stredné podniky (EISMEA), zriadená Európskou komisiou, z programu EÚ SMP Consumers 2022 (Single Market Programme).

Cieľom projektu je zvýšiť dôveru spotrebiteľov v ARS ako lacný a flexibilný spôsob mimosúdneho riešenia sporov a povzbudiť obchodníkov, aby využívali ARS

Seminár

Alternatívne riešenie sporov
ARS
nástroj ochrany spotrebiteľov

Združenie na ochranu práv občana – AVES

Právna pomoc poškodeným

ÚNIA SPOTREBITEĽOV Slovenska

pozývajú spotrebiteľov a obchodníkov na seminár Alternatívneho riešenia sporov, ktoré sa uskutoční

 • 15.08.2023 o 10:00 v zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Prešove
 • 15.08.2023 o 14:00 v Čajovni na Mestskom úrade v Lipanoch

Cieľom semináru je informovať spotrebiteľov, že na riešenie svojich spotrebiteľských sporov s obchodníkmi majú k dispozícii účinný nástroj v podobe alternatívneho riešenia sporov, ktorý je rýchly a nie je finančne zaťažený ako pri súdnych sporoch alebo mediácii.

Aké poznatky si zo seminára účastníci odnesú?

 • ako vyriešiť spor s obchodníkom
 • postup pri zamietnutí reklamácie 
 • problémy s dovolenkou
 • meškanie so splácaním úveru
 • problémy s exekúciami
 • čo znamená súdny spor v spotrebiteľskej veci
 • ako postupovať pri zrážkach zo mzdy
 • postúpenie pohľadávok na nebankové spoločnosti a ich vymáhanie
 • hrozby dobrovoľných dražieb
 • dopady pandémie a inflácie na spotrebiteľské záväzky
 • hypotéky – fixácia úrokov a zvýšenie úrokov

Seminár sa realizuje v rámci projektu ADR – Cesta vpred, ktorý financuje Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a malé a stredné podniky (EISMEA), zriadená Európskou komisiou, z programu EÚ SMP Consumers 2022 (Single Market Programme).

Cieľom projektu je zvýšiť dôveru spotrebiteľov v ARS ako lacný a flexibilný spôsob mimosúdneho riešenia sporov a povzbudiť obchodníkov, aby využívali ARS.

 

PROJEKT / ADR – Cesta vpred financuje EÚ Single Market Programme (SMP Consumers) 2022  (EISMEA)

 

10. 06. 2023 – M. R. Štefánika 2, Nové Zámky

 • zasadačka kancelárie Združenie AVES
 • začiatok študijného programu o 10:00 hod.
 • koniec študijného programu o 16:00 hod.
 • Účasť  je bezplatná
 
Alternatívne riešenie sporov 
pre spotrebiteľov a obchodníkov

Cieľom študijného programu je posilnenie dôvery spotrebiteľov a obchodníkov v alternatívne riešenie sporov.

Alternatívne riešenie sporov je rýchly a účinný nástroj pre efektívne vyriešenie sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, kedy sa spor dá vyriešiť mimo zdĺhavého a finančne náročného súdneho sporu.

Program:

10:00 – 10:15

Registrácia účastníkov

10:15 – 10:30

Uvítanie

10:30 – 11:00

Predstavenie projektu Alternatívne riešenie sporov

11:00 – 11:30

Legislatívne rámce ARS

11:30 – 12:30

Prestávka s občerstvením

12:30 – 14:00

Riešenie spotrebiteľských sporov v štátoch EÚ

14:00 – 15:00

Posilnenie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi

15:00 – 16:00

Diskusia a záver