ENERGIE

Energetika v roku 2023

Na počiatku roku 2023 prechádza EÚ najnáročnejšou energetickou krízou v moderných dejinách. EÚ na zvládnutie krízy prináša riešenia stratégia REPowerEU, ktorá sa zameriava na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov, úspory energií či diverzifikáciu dodávok plynu. To všetko na pozadí s ambíciou dosiahnuť v Európe do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Teraz je pre Slovensko kľúčovou úlohou rýchlo pretaviť princípy REPowerEU do praxe. Vďaka tomuto plánu dostane Slovensko na realizáciu dôležitých reforiem a investícií dodatočných 367 miliónov eur v grantoch. 

Tieto prostriedky budú spravované v rámci plánu obnovy. Očakáva sa najmä, že Slovensko urýchli zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie tým, že uľahčí prístup k sieti, zníži závislosť od zemného plynu pri vykurovaní a v priemysle a urýchli obnovu budov.