ČINNOSŤ

02. 04. 2022 – Verejná konzultácia o preskúmaní smernice o balíkoch cestovných služieb

MPK – ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA

MH SR – Spotrebitelska politika – Final sv_

Verejná konzultácia k európskemu aktu o slobode médií