Organizačná, riadiaca a členská štruktúra

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán Združenia

Predseda: Ingrid Lukáčová

Podpredseda: Jozef Strkáč

Podpredseda: Tomáš Kemel

Členovia Združenia

Zapisovateľka: Iveta Štefíková

Štatutárny orgán – Rada Združenia

Predseda: Eva Stupavská

Podpredseda: Mgr. Jarmila Fillová

Podpredseda: Nadežda Horváthová

Kontrolná komisia Združenia

Predseda: Elena Rajkó

Podpredseda: Jana Chlapovičová

Podpredseda: Valéria Kováčiková

Poradná komisia Združenia

Predseda: Matej Farkas

Podpredseda: Ing. Marek Polák

Podpredseda: JUDr. Ján Michňák

Podpredseda: Ing. Igor Kupčok

Podpredseda: MVDr. Nadežda Hulínková

Podpredseda: Ingrid Ďugová

Podpredseda: Lucia Stupavská

Poverené osoby pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

JUDr. Ján Michňák

Ing. Igor Kupčok

Ing. Marek Polák

Matej Farkas

Eva Stupavská

Mgr. Jarmila Fillová

Ingrid Ďugová

Stanislav Kollár

Poverené osoby pre ARS a mediátori

JUD. Ján Michňák, mediátor

Mgr. Jarmila Fillová, mediátor

MVDr. Nadežda Hulínková

Poverené osoby pre súdne spory

zastupovanie spotrebiteľov na základe plnomocenstva

Eva Stupavská

JUDr. Ján Michňák

Matej Farkas

Ing. Marek Polák

Ing. Igor Kupčok

Ingrid Ďugová

Stanislav Kollár

Finančný manažér

Vedenie účtovníctva

Ing. Igor Kupčok

Ingrid Ďugová

Administratívny manažér

Vedenie administratívy

Nadežda Horváthová

Martina Zelníková

Manažér publicity

Matej Farkas

Senior expert/poradca

Veronika Bartová

Viera Rigová

Lucia Stupavská

Martina Zelníková

Miroslav Ďug

Iveta Štefíková

Elena Rajkó

Anna Stanová

Nadežda Horváthová

Ľuboš Valient

Judita Hornyák