ÚNIA SPOTREBITEĽOV SR – ÚSS

Názov združenia : 

ÚNIA SPOTREBITEĽOV SR

Oficiálna skratka združenia :

ÚSS

Názov združenia v anglickom jazyku :

UNION OF CONSUMERS OF THE SR / skratka UCS

Sídlom združenia : 

Janka Kráľa 200/12,  Lipany 082 71

E-MAIL :

unia.uss@gmail.com

Telefón :

+ 421 907 908 869