Dotazník pre dospelých – Vzdelávanie 1

Kde sa najčastejšie vzdelávate?

Navštevujete kurzy celoživotného vzdelávania?

Ako ste spokojný/á s kurzom, ktorý ste ako posledný absolvoval/a?

Čo vás vedie k celoživotnému vzdelávaniu?

Kde navštevujete vzdelávacie kurzy?

Ktoré médiá pri štúdiu používate?

Ktorému odvetviu sa pri štúdiu venujete najčastejšie?

Ako ďaleko dochádzate za vzdelaním?

Koľko Vás ročne stoja dohromady kurzy celoživotného vzdelávania?

Ste

Váš vek

Vzdelanie