Výsledky dôchodkových fondov v roku 2022Čo (ne)robiť pri poklese hodnoty fondov

V dôchodkových fondoch máme na Slovensku investovaných okolo 15 miliárd eur, z toho zhruba 12 miliárd v druhom pilieri a 3 miliardy v treťom pilieri. V roku 2022 boli všetky tieto fondy v mínuse, niektoré výrazne. Prečo je to tak a čo môžeme od týchto fondov čakať v budúcnosti? Máme sa obávať ďalšieho vývoja?

Ťažký rok

Rok 2022 bol ťažký z mnohých dôvodov. Vojna na Ukrajine, rastúce úrokové sadzby na hypotékach a úveroch, vysoká inflácia a najmä prudké zvyšovanie cien potravín a energií, to všetko negatívne zasiahlo mnohých z nás. Bol to rok ťažký aj pre investovanie, pretože akciové aj dlhopisové trhy, základné kamene väčšiny investičných portfólií, skončili rok 2022 v mínuse. To sa negatívne odrazilo aj na výkonnosti dôchodkových fondov v druhom a treťom pilieri a tieto straty už vidíme na ročných výpisoch z osobných dôchodkových účtov.

Nie je to pekný pohľad, pretože v mínuse skončili doslova všetky dôchodkové fondy. Je prirodzené, že ľudia sú znepokojení a kladú si otázku, čo sa to deje a či takéto investovanie vôbec dáva zmysel.

  Kliknite a pozrite si výsledky dôchodkových fondov

Treba povedať že v situácii, aká tu v roku 2022 nastala, nie sme zďaleka sami. Akciové aj dlhopisové trhy sú globálne a podobné straty zaznamenali investori aj v iných krajinách. Nie je to o tom, že by naše správcovské spoločnosti nutne robili niečo zle, je to predovšetkým o negatívnom globálnom vývoji na finančných trhoch. Ten však, ako vieme z histórie, neostane negatívny navždy.

Rok 2022 v strate

Prečo skončili akciové a dlhopisové trhy v roku 2022 v mínuse? Toto sú hlavné dôvody:

  • Vysoká miera neistoty ohľadom ďalšieho geopolitického a ekonomického vývoja
  • Rastúce úrokové sadzby od sadzieb centrálnych bánk až po úvery a hypotéky
  • Vysoká inflácia a rastúce ceny energií a potravín
  • Znižujúci sa ekonomický rast a zvyšujúca sa možnosť recesie

Toto všetko negatívne ovplyvnilo akcie aj dlhopisy naraz, čo sa zvyčajne nestáva. Finančné trhy nemajú rady neistotu. Vysoká miera neistoty sťažuje správne ocenenie akcií aj dlhopisov, pretože jednoducho nevieme, ako sa budú faktory, ktoré na ich hodnotu vplývajú, vyvíjať. Výsledok je vyššia volatilita na trhu a pokles ceny, keď sa časť nespokojných investorov týchto aktív zbavuje, aby si znížili rizikovosť portfólia.

Neprehliadnite

Ako sa vyznať vo výpise z dôchodkových sporení?

Aj rastúce úrokové sadzby sú negatívne rovnako pre dlhopisy aj pre akcie. Cena existujúcich dlhopisov v prostredí stúpajúcich úrokových sadzieb klesá, mierne zjednodušene povedané preto, lebo nové dlhopisy ponúkajú vyšší výnos. Tento efekt je tým väčší, čím je dlhšie obdobie do splatnosti dlhopisu.

V prípade akcií vyššie úrokové sadzby znižujú dnešnú hodnotu budúcich výnosov a súčasne vyššie výnosy dlhopisov začnú predstavovať atraktívnejšiu alternatívu pre časť akciových investorov. Zvyšovanie úrokových sadzieb predstavuje aj zvýšené riziko, že sa ekonómia dostane do recesie, čo je taktiež negatívne pre akciové trhy, pretože to môže negatívne ovplyvniť hospodárske výsledky spoločností. V roku 2022 sa stali všetky tieto negatívne javy naraz a netypicky skončili v mínuse naraz akcie aj dlhopisy.

Čo bude ďalej

Na úvod treba pripomenúť, že jedným zo základných princípov sporenia na dôchodok je jeho dlhodobosť. Je to v podstate najdlhšie investovanie, ktoré v živote zažívame. Ak máte ešte dosť času pred sebou, krátkodobé poklesy nemajú až taký význam a vplyv. Okrem toho ide o pravidelné investovanie a čaro pravidelného investovania spočíva v tom, že keď trhy poklesnú, do vášho majetku sa prikupujú akcie či dlhopisy za zníženú cenu. Nikto z nás nevie predpovedať budúcnosť, ale môžeme sa pozrieť na to, ako sa trhy a konkrétne fondy správali v minulosti. Áno, všade upozorňujeme, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti, ale napriek tomu je to ten najlepší indikátor, aký máme. Nepozerajte sa len na to, čo váš fond spravil minulý rok, pozrite sa na jeho výkonnosť za dlhší čas, najlepšie od založenia, pretože to vám napovie, ako sa daný fond bude pravdepodobne správať aj v budúcnosti.

Aj po poklesoch v minulom roku z dlhodobejšieho pohľadu stále vychádzajú najlepšie indexové fondy, ktorých zhodnotenie od založenia výrazne prevýšilo zhodnotenie ostatných dôchodkových fondov.

Neprehliadnite

Indexové fondy

I keď v roku 2022 boli všetky indexové fondy tiež v mínuse, stačí sa pozrieť len na posledné dva roky a ich výnos bol pozitívny. Navyše tento výnos sa ďalej zvyšoval s dlhším časovým obdobím. Pre sporiteľov, ktorí majú pred sebou dostatočne dlhý čas, predstavujú indexové fondy stále jednu z najatraktívnejších možností zhodnotenia ich peňazí. Tieto fondy kopírujú väčšinou najznámejšie akciové indexy ako S&P 500 alebo MSCI World a z ich histórie vidíme, že tieto indexy sa s veľkou pravdepodobnosťou skôr či neskôr opäť zotavia.

Akciové trhy museli historicky reagovať na problémy ako vojny, krízy, bankroty, epidémie, teroristické útoky, politické chaosy a iné, ktoré im všetky dávali dôvod ísť dole. A ony väčšinou aj dole išli, ale po čase sa opäť zotavili a zamierili k novým vrcholom. Dlhodobé výnosy akciových trhov sú totiž generované predovšetkým ľudskou vynaliezavosťou a inováciami spoločností, ktorých akcie sa obchodujú. A z tejto histórie vidíme, že trhy sa vždy zotavili a to v zásade preto, lebo ľudská schopnosť tvoriť je vyššia než ľudská schopnosť ničiť. Napriek všetkým spomenutým problémom je index S&P 500 aj po minuloročnom poklese za posledných 10 rokov hore takmer o 170 % a za posledných 20 rokov hore viac ako o 336%. (dáta k 31. 12. 2022)

Neprehliadnite

Čo (ne)robiť s investíciou pri medveďom trhu

Hlavne nepanikáriť

Čo teraz robiť? I keď je ťažké dať univerzálnu odpoveď pre všetkých, pretože každý má svoju vlastnú osobnú situáciu, svoju vlastnú rizikovú toleranciu a rôzne dlhý čas pred odchodom do dôchodku, niekoľko univerzálnych princípov platí.

  • Nerobte zmeny vašej investičnej stratégie na základe výsledkov jedného roka.
  • Ak o zmene investičnej stratégie uvažujete, porovnajte si všetky ponúkané fondy.
  • Pri porovnávaní fondov sa zamerajte na ich dlhodobý výnos, najlepšie od založenia fondu.

V každom prípade si dajte tú prácu a pozrite si grafy zhodnotenia vašich fondov od ich založenia. Nájdete ich na stránke vašej správcovskej spoločnosti. Porovnajte si aj všetky ponúkané dôchodkové fondy medzi sebou, nie je ich tak veľa. Pozrite si, ako sa ktorý fond vyvíja a aké výnosy a straty mal v minulosti. Podľa toho si ujasnite, ktorý fond najlepšie vyhovuje vašej predstave o výnosoch a prípustnom riziku. Ak nie ste so svojím terajším fondom dlhodobo spokojní, nastal čas zamyslieť sa nad zmenou stratégie.

Najhoršie, čo by ste však mohli spraviť, ak ešte máte dostatočne dlhý čas pred sebou, by bolo sa teraz zľaknúť a minuloročné straty si zakonzervovať presunom do pre vás zbytočne konzervatívnych fondov. Predstavte si, že časom sa trhy budú postupne vracať na svoju hodnotu a vy na tomto raste nebudete nijako profitovať, pretože vaše úspory budú v konzervatívnych fondoch. Stratíte tak dvakrát. Raz pri prvotnom poklese trhov a druhýkrát stratíte potenciálny výnos pri návrate trhov na vyššie hodnoty.