Ak vás zasiahla  pandémia COVID-19 tak, že nedokážete riadne splácať svoj úver, máte možnosť nás požiadať o preskúmanie zmlúv a ich zmluvných podmienok, vrátane poistných podmienok.

Urobte tak skôr, než požiadate o odklad splátok svoju banku, lízingovú alebo nebankovú spoločnosť. 

Žijeme v spotrebnej dobe a neustále sme atakovaní na kúpu rôznych vecí. Či už sa jedná o nehnuteľnosť, auto alebo iný spotrebný tovar. Na kúpu týchto veci je často nutné vziať si úver a pri jeho splácaní sa každý môže dostať do finančných problémov. Môžu prekvapiť nečakané výdavky, strata zamestnania, či choroba. Ak toto nepriaznivé obdobie nepomôže preklenúť uzatvorené poistenie a nestačí ani finančná rezerva, problémy sú na svete.

Ak príjmy nestačia na zaplatenie splátok hypotéky, pôžičky, či kreditnej karty dlžník sa dostáva do platobnej neschopnosti. Spoliehať sa, že si to niekto nevšimne, alebo sa to nejako samo vyrieši je najhoršie možné riešenie. Čím skôr sa problém začne riešiť, tým je pravdepodobnejšie, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Čím dlhšie dlžník mešká so splácaním, tým je problém väčší, pretože sa poväčšine uplatňujú sankčne úroky či poplatky za upomienky. Pri rýchlej a správnej komunikácii je možností na riešenie vzniknutej situácie viacero.

Urobte si poriadok vo svojich financiách. Zrušme spolu zmluvy, ktoré nepotrebujete aby ste mohli obmedziť svoje zbytočné výdavky. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne.

Zdroj: 

Národná banka Slovensko