Európska komisia vo štvrtok (19. 5.) zažalovala Slovensko, Česko a tri ďalšie krajiny Európskej únie. Dôvodom je, že nevynucujú nové pravidlá Únie pre obsah audiovizuálneho vysielania prijaté v roku 2018.

Komisia požiadala Súdny dvor EÚ o vymeranie pokuty, pretože krajiny nezapracovali obsah smernice do vnútroštátneho práva.

Smernica má podľa exekutívy EÚ okrem iného zlepšiť ochranu detských divákov, podporiť kultúrnu rozmanitosť obsahu televízneho vysielania či rozšíriť definíciu nezákonného a škodlivého obsahu na internetové videokanály. Žaloby sa týkajú aj Írska, Rumunska a Španielska.

Členské štáty a europoslanci schválili smernicu v roku 2018. Jednotlivé krajiny mali čas do septembra 2020, aby jej obsah zapracovali do svojich zákonov. To nestihlo v termíne 23 štátov, ktorým Komisia v novembri toho istého roku zaslala prvú výzvu na nápravu.

Druhá výzva sa o rok neskôr týkala 11 krajín, z ktorých až doteraz nesplnilo podmienky spomenutých päť štátov.

Smernica má podľa Komisie okrem iného zlepšiť ochranu divákov pred násilnými a nenávistnými prejavmi či nežiaducou reklamou. Stanovuje tiež povinný podiel najmenej 30 % európskej produkcie v digitálnych videotékach.