Sociálna poisťovňa uľahčuje procesy a od 23. mája 2022 už nie je potrebné predkladať „Potvrdenie o ukončení tehotenstva“ na pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vyplácala dávku tehotenské.

Táto povinnosť však naďalej platí pre prípady, kedy bolo tehotenstvo ukončené inak ako pôrodom alebo v prípade tehotenstva ukončeného v cudzine či v prípade ukončenia tehotenstva cudzinky.

Viac informácií nájdete  https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_socialna-poistovna-ulahcuje-pr