Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov.

Zamestnávatelia však môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním.

Viac informácií nájdete  https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_zamestnavatelia-mozu-ohlasovat