Ministerstvo vnútra SR pripomína, že elektronické podpisovanie so starými občianskymi preukazmi s čipom, bude možné len do konca tohto roka. Prihlasovanie sa do elektronických schránok a využívanie občianskeho preukazu na preukazovanie totožnosti ostanú však zachované aj po tomto termíne.

Zodpovedajte si preto pár nižšie položených otázok a zistite, či sa uvedená novinka dotkne aj vás. Vyhnete sa tak problémom s podpisovaním kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), zbytočným stresom a riešením povinností na poslednú chvíľu.

Chcem elektronicky podpisovať podania a dokumenty aj po 31. decembri 2022?

Ak nie,

nemusím robiť nič. Prečítam si však výhody elektronickej komunikácie. Napríklad, nevedel/a som, že väčšina poplatkov za vybavovanie úradných záležitostí je v elektronickom svete o polovicu nižšia, než pri vybavovaní osobne alebo listinne. Ako môžem začať komunikovať s úradmi elektronicky?

Ak áno,

pozriem sa na svoj občiansky preukaz s  čipom, aký je na ňom dátum vydania:

 
Ministerstvo vnútra SR plánuje spustiť informačnú kampaň k tejto téme až v septembri, a to z dvoch zásadných dôvodov. Prvým je celosvetová čipová kríza a možnosť využívať elektronický podpis do konca roka aj so staršími dokladmi. Druhým je veľký záujem o vydávanie cestovných pasov a občianskych preukazov počas aktuálne prebiehajúcej dovolenkovej sezóny a s tým spojené nadmerné vyťažovanie oddelení dokladov.

 

Súvisiace informácie:

Tlačová správa Ministerstva vnútra SR: Potreba výmeny občianskeho preukazu sa dotkne 30-tisíc používateľov e-podpisu.

Oznam zverejnený na slovensko.sk: Elektronickým čipom na doterajších dokladoch sa končí certifikácia.

zdroj: www.slovensko.sk