Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Zelenou linkou pripravili návod, ako si overiť zákonnosť ťažby dreva, ktorú ste si všimli.
Informačný systém lesného hospodárstva (ISLHP) na stránke Národného lesníckeho centra (NLC) ponúka niekoľko možností.

1. Vyhľadajte si les, ktorý vás zaujíma 

V sekcii „Mapa“ nájdite lesný porast, ktorý vás zaujíma. Lesy na Slovensku sú rozdelené na tzv. Jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), ku ktorým sa vzťahujú všetky ďalšie informácie. Vyššími jednotkami sú Lesné hospodárske celky (LHC). K ďalšiemu vyhľadávaniu budeme potrebovať kód LHC aj JPRL.

2. Nájdite si podrobnú charakteristiku vášho lesa a jeho plán starostlivosti

Na stránke ISLHP prejdite nižšie na sekciu „Podrobné informácie“ a do polí zadajte kód lesného celku (LHC) a dielca (JPRL). Vpravo zvoľte „Opis a plán hospodárskych opatrení z PSL“. V dolnej časti stránky zvoľte „Úplný výpis“. Zobrazí sa databáza prírodných podmienok lesa, jeho drevinové zloženie a napokon aj plán výchovy, obnovy a zalesňovania. Pokiaľ ste tu reálne prebiehajúcu ťažbu nenašli, automaticky to neznamená, že je nezákonná. Je možné, že ide o náhodnú alebo mimoriadnu ťažbu. Pre jej overenie kontaktujte Zelenú linku.

3. Nájdite si evidenciu vykonaných ťažieb a výsadieb

Na stránke ISLHP prejdite nižšie na sekciu „Podrobné informácie“ a do polí zadajte kód lesného celku (LHC) a dielca (JPRL). Vpravo zvoľte „Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch“. V dolnej časti stránky zvoľte „Úplný výpis“. Zobrazí sa tabuľka s realizovanými zásahmi za jednotlivé roky. Pri ťažbe je evidovaný aj typ ťažby a v prípade náhodnej ťažby aj jej príčina.

4. Nájdite si kompletný Program starostlivosti o les (PSL) pre vybraný hospodársky celok

Programy starostlivosti o les sú na stránke ISLHP v sekcii PSL s následne schválené PSL dostupné aj v kompletnej tabuľkovej forme pre celé LHC, avšak len od roku 2019. V poli zvoľte rok začiatku platnosti PSL a lesný celok.

zdroj: www.slovensko.sk