Slovenský trh dodávky elektriny a plynu aktuálne indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách

ÚRSO vykonal v dňoch 10.-24.03.2023 prieskum zverejnených cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosti u najväčších dodávateľov v SR (ZSE, SSE, VSE, SPP), ktorí spolu predstavujú približne 80 % – ný podiel pri dodávke elektriny a plynu koncovým odberateľom (regulovaných aj neregulovaných odberateľov). Úrad tiež preskúmal zverejnené cenníky vybranej vzorky menších dodávateľov elektriny a plynu. Úrad o závažných zisteniach informoval členov Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR.