Úrad sa obracia na odberateľov elektriny a plynu s výzvou, aby si dávali pozor na telefonicky uzatvárané doplnkové služby k zmluvám o dodávke elektriny alebo plynu. V poslednej dobe totiž eviduje veľké množstvo podnetov zameraných najmä na formy a spôsob zazmluvnenia takýchto služieb.