Prešetrením SOI zistila, že kontaktné údaje prevádzkovateľa predmetnej internetovej stránky sú falošné a skutočná identita prevádzkovateľa je neznáma.

Internetovú stránku zaregistroval registrátor so sídlom v Nemecku bez uvedenia totožnosti a sídla prevádzkovateľa stránky.

Neznámy prevádzkovateľ predmetného internetového obchodu zneužil údaje v časti: Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok, informácie o predajcovi, zásady spracúvania osobných údajov a v časti vrátenie peňazí. Prevádzkovateľ umožňuje len platbu vopred prevodom na účet alebo žiada údaje o platobnej karte vrátane CVC kódu.

Podnikateľský subjekt, ktorého údaje sú uvedené na webovej stránke www.elektroeldo.sk, predmetnú stránku neprevádzkuje.

SOI vzhľadom na územnú príslušnosť nie je oprávnená vykonať kontrolu subjektu so sídlom mimo Slovenskej republiky.

Nakoľko SOI nie je oprávnená vymáhať plnenia ani platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.elektroeldo.sk.

Čo môžem urobiť, ak som za tovar zaplatil a tovar mi nebol doručený?

V prípade, že ste zmluvu s vyššie uvedenou spoločnosťou uzatvorili, za objednaný tovar zaplatili vopred a tovar Vám nebol doručený, odporúčame Vám kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.

zdroj: https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-na-podvodny-e-shop-www-elektroeldo-sk.soi