Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Nexen Tire Europe s.r.o., v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Spoločnosť NEXEN TIRE spustila program dobrovoľnej výmeny zimných pneumatík značky NEXEN produktovej rady Winguard Snow ‘G3 a Winguard Sport 2 určených pre osobné automobily. Dôvodom tohoto programu dobrovoľnej výmeny je, že u dotknutých pneumatík môže dôjsť k oddeleniu nárazníku v kostre pneumatiky, čo môže mať za následok nestabilitu vozidla pri jazde.

Identifikácia dotknutých pneumatík

Dotknuté pneumatiky je možné identifikovať podľa čísla DOT v kombinácii s rozmerom a dezénom pneumatiky.

Dezén:    NEXEN Winguard Snow ‘G3
NEXEN Winguard Sport 2

3

Identifikačné číslo DOT: Umiestnené na bočnici pneumatiky.

1

Dotknuté pneumatiky boli vyrobené v českej fabrike NEXEN v 29. týždni roku 2020:

•        prvé tri čísla DOT predstavujúce kód fabriky musia byť 035,
•        posledné štyri čísla DOT predstavujúce obdobie výroby (týždeň/rok) musia byť 2920.

 

Rozmer: Výrobná vada sa týka 5 rozmerov uvedených v prehľade nižšie.

2

Spoločnosť NEXEN TIRE vyzýva zákazníkov, aby v prípade zistenia, že sa dobrovoľná výmena vzťahuje na ich pneumatiky, kontaktovali predajcu u ktorého tieto pneumatiky zakúpili. Predajca sa postará o bezplatnú výmenu dotknutých pneumatík za nové.

Spoločnosť NEXEN TIRE bude hradiť náklady na výmenu dotknutých pneumatík do 31. decembra 2022. Po tomto dátume spoločnosť NEXEN TIRE posúdi každý prípad a vymení dotknuté pneumatiky podľa záručných podmienok.

Informácie o tomto programe dobrovoľnej výmeny sú dostupné aj na webovej stránke výrobcu pod odkazom: https://www.nexentire.com/cz/service/tire_exchange/

V prípade potreby ďalších informácií je možné uvedenú spoločnosť kontaktovať prostredníctvom kontaktnej osoby mailom alebo telefonicky:

Mr. Ruediger Toepfer
ruediger.toepfer@nexentire.com
tel: +49(0) 151 611 622 89

zdroj: https://www.soi.sk/sk/nebezpecne-vyrobky/upozornenie/dolezite-upozornenie-nexen-tire-europe-s-r-o-.soi