Ministerstvo financií SR ponúka novú službu – kalkulačku na výpočet prídavkov na deti a daňového bonusu. Od 1. júla 2022 sa zmenili sumy prídavkov na deti aj daňového bonusu a od začiatku roka 2023 sa budú opätovne zvyšovať, pričom pribudne aj príspevok na krúžky, či iné voľnočasové aktivity. Príspevok sa bude pohybovať do maximálnej výšky 60 eur za mesiac a preplatia sa iba skutočné náklady. Znamená to, že budete potrebovať potvrdenie o zaplatení. Taktiež, nárok budú mať iba deti od 5 do 18 rokov.

Tabuľka maximláneho daňového bonusu a príspevkov na krúžky

 

Novinky pre SZČO

Aj samostatne zárobkovo činné osoby môžu od nového systému príspevkov očakávať zmeny. Konkrétne pôjde o úpravu podmienok pre získanie daňového bonusu na dieťa. Po novom vzniká nárok od prvého zarobeného eura. Upravuje sa však aj strop bonusu – celková výška je obmedzená najviac do určitého percenta čiastkového základu dane. Percentuálny limit sa odvíja od počtu detí (viď Tabuľka 2).

Čiastkový základ dane podľa počtu detí.

 

V aktuálnom roku (2022) z dôvodu účinnosti zmien až od druhej polovice roka vstupuje do výpočtu pre uplatnenie nároku na daňový bonus len polovica celoročného čiastkového základu dane. Od roku 2023 sa pre výpočet maximálneho nároku na daňový bonus ráta s celým čiastkovým základom dane.

Výpočet ľahko a rýchlo

Rodinná kalkulačka prináša informatívny výpočet toho, aký daňový bonus a prídavok na dieťa dostanete po prijatí tzv. prorodinného balíčka. Ak si zvolíte rok 2023, pribudne tam aj výška príspevku na voľnočasové aktivity vašich detí. Nároky je možné vypočítať na mesačnej, ale aj ročnej báze. Jednoducho zadáte svoj hrubý príjem, ak ste zamestnanec, či ročný príjem ak ste SZČO. Následne vyplníte údaje o vašich deťoch – mesiac a rok narodenia a prípadné náklady na ich krúžky.

Následne uvidíte približný výpočet príspevku na dieťa, daňový bonus a od 1. januára 2023 aj príspevok na krúžky. Ukáže sa aj porovnanie starej výšky príspevkov s novým takže ľahko zistíte aj o koľko viac vám pribudne do rodinného rozpočtu.

Je nutné pripomenúť, že napriek tomu, že sa výpočty snažia byť čo najbližšie realite, je množstvo prípadov výnimiek a preto výstupy z tejto kalkulačky nie sú právne záväzné – v skutočnosti sa môžu líšiť.

Podrobný návod ako používať kalkulačku aj s príkladmi zo života nájdete v Manuáli rodinnej kalkulačky.

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky