Úrad oslovil dodávateľov elektriny a plynu s požiadavkou na predloženie podrobných údajov o objemoch, nákladoch a aplikovaných cenníkoch dodávky elektriny a plynu pre jednotlivé skupiny koncových odberateľov. Po vyhodnotení predložených údajov úrad zváži ďalšie kroky, či už v oblasti cenovej regulácie dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov, ale aj v možnom využití sankčných mechanizmov. Predložené údaje môžu mať tiež zásadný vplyv na výkon prebiehajúcej krízovej regulácie a spôsob výpočtu kompenzácií v podporných schémach v gescii ministerstva hospodárstva, s možnými dopadmi aj na štátny rozpočet SR.