Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) uskutočnila v termíne máj-jún 2022 celoslovenskú kontrolnú akciu na prítomnosť škodlivých chemických látok v hračkách, ktorej cieľom bola kontrola bezpečnosti predmetných výrobkov najmä s ohľadom na možný nadlimitný obsah chemických látok škodlivých pre ľudské zdravie, ktoré sú v hračkách zakázané alebo prísne limitované. Kontrolná akcia bola zameraná na vybrané kategórie hračiek ako napr. hračky vyrobené z mäkčeného PVC, bábiky, hračky do vody, prstové farby, tzv. „slizy“, modelovacie hmoty, textilné hračky a pod.

viac na: informácia o výsledkoch kontroly prítomnosti škodlivých chemických látok