Ako najlepšie pripraviť dieťa na život s peniazmi.

Digitalizácia pomáha deťom, aby mali financie v malíčku

Ako dieťa získa finančné návyky, ktoré mu uľahčia správne životné rozhodnutia v budúcnosti? Dá sa finančné správanie detí trénovať? Technologický pokrok umožňuje získavanie praktických zručností tam, kde je to potrebné a do popredia sa dostáva téma tzv. fintech for kids, teda oblasť finančných technológií zameraných na deti. Mladí ľudia sú totiž vo všeobecnosti mimoriadne digitálne zruční a otvorení novým technológiám, ktoré sa dotýkajú aj financií.

Zaujímavým faktom je, že hovoriť o peniazoch s deťmi v rodinách,  je na Slovensku stále pomerne veľké tabu. Je to na škodu, pretože skôr či neskôr si problematiku financií budú musieť osvojiť. Najčastejšou príčinou toho, prečo rodičia nechcú alebo nevedia hovoriť o peniazoch s deťmi, je nedostatok sebadôvery alebo nedostatočné vedomosti v danej oblasti.

„Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel.“ Toto známe príslovie pripomína, aké dôležité je učenie a naberanie správnych návykov, vrátane tých finančných, od mladého veku.

Tradičné riešenia – vreckové a prasiatko

Medzi tradičné formy, ako sa u deti dajú vybudovať finančné návyky, je klasické vreckové v hotovosti. Odporúča sa dávať ho v nejakej forme deťom už v predškolskom veku, aby sa naučili hodnotovo aj vizuálne  vážiť si zmysel peňazí. Môže ísť o menšie sumy, napr. 5 eur týždenne a neskôr aj viac. Vďaka vreckovému vo forme hotovosti si dieťa lepšie uvedomí podstatu peňazí a sporenia si, hoci aj do prasiatka. Tiež sa lepšie naučí ovládať svoje finančné návyky a motivovať sa na sporenie. Pri klasickom vreckovom je dobré dodržiavať zásadu pravidelnosti, t. j. nedávať dieťaťu vreckové vtedy, keď všetko naraz impulzívne minie.

Digitálnym variantom vreckového je detský bežný účet a s ním spojená aplikácia. Prvý bežný účet vo finančnej inštitúcií pre dieťa „sa odporúča“ zriadiť približne vo veku 10 rokov. Avšak je to do veľkej miery individuálne a na zvážení zrelosti dieťaťa rodičmi. Aj vďaka nemu sa deti učia praktickým zručnostiam pri práci s internetbankingom, s mobilnou aplikáciou alebo narábať s platobnou kartou a bankomatom. Žijeme v období rozširujúcej sa digitalizácie a deti by mali vedieť narábať rovnako s hotovosťou, ako aj s elektronickou formou peňazí. Nie je to len o teoretických znalostiach, hoci aj tie sú dôležité.

Veľká väčšina slovenských bánk dlhodobo ponúka detské účty. Vďaka zriadeniu svojho účtu majú malí klienti možnosť platiť, sporiť, získavať vreckové a odmeny od rodičov a rodiny. Naučia sa používať debetnú kartu doma a niektorí dokonca aj v zahraničí. Rovnako sa môžu naučiť porozumieť pravidelným mesačným výpisom z účtu. O pohyboch na účte sú spravidla informovaní prostredníctvom SMS notifikácií alebo push správ. Okrem toho majú pasívny prístup k internetbankingu a k mobilnej aplikácii. Podľa odborníkov je zriadenie finančného produktu alebo služby v skorom veku užitočné. Len si predstavme, čo by za takú školu narábania s peniazmi dali v mladosti rodičia a starí rodičia.

Hry

Niektorí, dnes už dospelí, si môžu pamätať na rôzne stolové spoločenské hry, ktoré nás nepriamo zoznamovali zo svetom peňazí. Jedna z nich sprostredkováva hráčom vedomosti o mechanizmoch trhu s nehnuteľnosťami a učí deti tomu, ako správne zaobchádzať s peniazmi a platobnou kartou. Iná učí hráčov  tomu, ako čo najlepšie investovať zverené prostriedky do koní a dostihov tak, aby stajňa získala čo najviac výhier. Aj takéto hry výrazne posúvajú deti pri získavaní finančných návykov. V dnešnom svete je pritom množstvo týchto hier len v digitálnej verzii.

Produkty a služby pre novú generáciu klientov

Mladí ľudia vyrástli na vlne internetu a nových technológií. Aj preto viac komunikujú online a ovládajú cudzie jazyky lepšie ako ich predchodcovia. Dnes im hovoríme mileniáli, generácia Z, generácia Alfa, i-generácia a pod .

Každá z „generácií“ má svoje charakteristické črty, pozitívne aj negatívne, ktoré tvorcovia produktov využívajú a snažia sa prispôsobiť im svoje  produkty a služby. Moderné bankové inštitúcie sa preto dnes správajú ako sociálne siete. Komunikujú s klientmi prostredníctvom četu, emojis či hlasom. Vylepšujú klientsky zážitok modernými technológiami, akou je napríklad umelá inteligencia. Tá v elektronickom bankovníctve dokáže dátovo zmapovať finančné správanie klienta. Z nových technológií pritom netreba mať prehnané obavy.

Mladá generácia je už teraz oveľa viac otvorená menej tradičným produktom a službám.

O tej, ktorá len dospieva, ani nehovoríme. Mladí preferujú interakciu s finančnou inštitúciou online (napr. otvorenie bežného účtu online) a využívajú online nástroje namiesto tradičných (napr. formou peer-to-peer platieb medzi priateľmi, dostupnou najmä v USA), formu analýzy výdavkov namiesto tradičného „študovania“ mesačných výpisov z účtu. Finančné produkty a služby, zamerané na segment detí a mládeže, jednoducho kopírujú ich správanie a potreby. Napríklad cez ponuku smart zariadení na platenie, cez hravý a najmä náučný obsahový formát detských aplikácií, ktorý je často postavený na základe gamifikácie, teda hry.  Finančné aplikácie pre deti, reálne aj na báze hry, sú dnes dostupné aj u nás. Nebojme sa ich použiť a dovoľme deťom aj takto získať finančné návyky, ktoré zužitkujú v dospelosti.

Finančné technológie pre deti

Praktickému finančnému vzdelávaniu napomáhajú aj finančné produkty a služby, ktoré sa zaraďujú do kategórie „fintech for kids“ (tzv. babytech alebo aj famtech). Sú to praktické riešenia a aplikácie pre deti, ktoré sú hravé a majú edukatívny charakter a sú na trhu v rôznych podobách. Sú určené pre deti a školákov a majú pomôcť zvládnuť sa orientovať vo svete financií. Sú to riadne aplikácie s ponukou finančného produktu či služby. Nie sú pasívne, nie je to len hra. Bavia aj rodičov a ukazujú im, ako učiť deti k zodpovednému hospodárnemu správaniu.

   Fintech for kids

Fintech for kids sú vzdelávacie, no hravé finančné riešenia a aplikácie pre deti a školákov, ktorých cieľom je naučiť sa zorientovať  vo svete financií.

Ide napr. o prednabité platobné detské karty, elektronické peňaženky, neobanky, ktorých produkty a služby sú zamerané na segment detí a tínedžerov. Ich ponuka je rôznorodá a interaktívna. Ide najčastejšie o bežný účet s debetnou kartou prispôsobený potrebám detí, mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje vytvorenie si osobného rozpočtu, pripisovanie odmien alebo vytváranie cieľov, dokonca aj cashback. Umožňujú, samozrejme, kontrolu výdavkov zo strany rodiča. Deti, ktoré chcú a trúfajú si, môžu dokonca začať investovať, samozrejme, v malom rozsahu. Vďaka nim môžu deti hľadať trhové akcie a snažiť sa pochopiť ich význam, investovať do fondov hoci aj zlomkami akcií v hodnote pár eur alebo dolárov (samozrejme, vždy so súhlasom rodiča). Fintech for kids ponúka množstvo náučných praktických nástrojov, ako sa naučiť v malom rozsahu zdravým finančným návykom.

Ilustračný obrázok produktov a služieb typu babytech a famtech

Zdroj: fintica.com

Zapájajte a komunikujte

Najlepšou formou, ako pripraviť deti do sveta financií, je rozprávať sa s nimi o zdravých finančných návykoch, o plánovaní, o sporení, dokonca o investovaní a tvorbe finančnej rezervy. Dobrým riešením je zapojiť ich, hoci aj hravou formou, do fiktívnej formy tvorenia domáceho rozpočtu. Vhodné je motivovať ich odmenami za vykonanú prácu či úlohy. V prípade, ak vyberiete pre vaše dieťa bežný účet s mobilnou aplikáciou, treba pozorovať jeho každodenné finančné správanie. Urobilo vaše dieťa chybu a svoj týždenný rozpočet nečakane minulo? Nič to. Vďaka tomu, že ide o malý rozsah chyby vo forme hry, chybu rýchlo pochopí a neskôr, v dospelosti, ju už nebude opakovať. Aj takto si do budúcna osvojí užitočné návyky.

zdroj/ ©2023 Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.