ARS – POZVÁNKA

Združenie na ochranu práv občana – AVES, Právna pomoc poškodeným a ÚNIA SPOTREBITEĽOV Slovenska

pozývajú spotrebiteľov a obchodníkov na seminár Alternatívneho riešenia sporov, ktoré sa uskutoční

26. augusta 2023 o 10:00 hod. v Tornali na Mierovej ulici 12

Cieľom semináru je informovať spotrebiteľov, že na riešenie svojich spotrebiteľských sporov s obchodníkmi majú k dispozícii účinný nástroj v podobe alternatívneho riešenia sporov, ktorý je rýchly a nie je finančne zaťažený ako pri súdnych sporoch alebo mediácii.

Aké poznatky si zo seminára účastníci odnesú?

 • ako vyriešiť spor s obchodníkom
 • postup pri zamietnutí reklamácie 
 • problémy s dovolenkou
 • meškanie so splácaním úveru
 • problémy s exekúciami
 • čo znamená súdny spor v spotrebiteľskej veci
 • ako postupovať pri zrážkach zo mzdy
 • postúpenie pohľadávok na nebankové spoločnosti a ich vymáhanie
 • hrozby dobrovoľných dražieb
 • dopady pandémie a inflácie na spotrebiteľské záväzky
 • hypotéky – fixácia úrokov a zvýšenie úrokov

   Seminár sa realizuje v rámci projektu ADR – Cesta vpred, ktorý financuje Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a malé a stredné podniky (EISMEA), zriadená Európskou komisiou, z programu EÚ SMP Consumers 2022 (Single Market Programme).

Cieľom projektu je zvýšiť dôveru spotrebiteľov v ARS ako lacný a flexibilný spôsob mimosúdneho riešenia sporov a povzbudiť obchodníkov, aby využívali ARS.