V súvislosti s poklesom trhových cien energií úrad inicioval z vlastného podnetu viacero cenových konaní v teplárenských podnikoch, ktoré nakupujú zemný plyn prevažne za krátkodobé ceny. K 31.05.2023 úrad vydal pre 10 cenových lokalít v Slovenskej republike rozhodnutia o zmene regulovaných cien tepla. Priemerné zníženie maximálnej regulovanej ceny tepla z týchto vydaných cenových rozhodnutí je – 44 %, čo znamená priemernú úsporu pre dotknuté slovenské domácnosti približne – 75 eur za mesiac bez DPH.