Sociálna poisťovňa pokračuje v avizovanej elektronizácií. Sociálna poisťovňa od 1. júna sprístupní službu elektronická PN.
Komunikácia a výmena údajov sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne.
Viac informácií nájdete  https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_socialna-poistovna-zavadza-ele