Mesiac: júl 2022

Sociálna poisťovňa zavádza elektronickú PN

Sociálna poisťovňa pokračuje v avizovanej elektronizácií. Sociálna poisťovňa od 1. júna sprístupní službu elektronická PN. Komunikácia a výmena údajov sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Viac informácií nájdete  https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_socialna-poistovna-zavadza-ele

Podpora digitálnych zručností seniorov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) spúšťa projekt na podporu digitálnych zručností seniorov. Pilotná fáza pre prvých 1000 účastníkov začne už v júni 2022. Viac informácií nájdete  https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_podpora-digitalnych-zrucnosti