Úrad na svojom webovom sídle uverejňuje štruktúru tabuliek vo formáte XLS, prostredníctvom ktorých dodávatelia zasielajú úradu údaje o zabezpečenom množstve elektriny a plynu.