Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 20. august 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Združenie AVES Združenie
Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava
Slovensko
E -mail: zdrzenie.aves@centrum.sk
Telefónne číslo: + 421 907 908 869
IČ DPH: 50 252 151

Právny zástupca (zástupcovia) Združenie AVES Združenie:

Nadežda Horváthová, Mgr. Jarmila Fillová, Eva Stupavská

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v REGISTER MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ pod licenciou alebo registračným číslom:

VVS/1-900/90-48449

1.2 Na našich webových stránkach zobrazujeme služby alebo produkty, ktoré vyžadujú registráciu v nasledujúcom profesijnom združení:

spotrebiteľská organizácia

1.3 Na našu organizáciu sa vzťahujú nasledujúce profesionálne pravidlá a nariadenia:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/83/

Tieto pravidlá a nariadenia nájdete tu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.