Pohlavie

Vek

Vzdelanie

Národnosť

Mesto/obec, v ktorom/ktorej žijete

Mesto/obec, v ktorom/ktorej pracujete

Počet obyvateľov mesta/obce, v ktorom/ktorej žijete

Kraj

A. V politike je dôležité trpezlivé vyjednávanie

B. V politike je dôležitá rozhodnosť a pevná ruka silnej osobnosti.

A. Najdôležitejšia je rozmanitosť názorov a demokracia.

B. Najdôležitejšia je jednota a zomknutosť národa.

A. Politik, ktorý chce občanom dobre, môže kvôli tomu občas porušiť zákon.

B. Je neprípustné, aby politik porušoval zákon – ani v prípade, ak chce občanom dobre.

A. Rovnakú kvalitu života nemožno zaručiť pre každú skupinu obyvateľstva.

B. Každá skupina obyvateľstva si zaslúži rovnakú kvalitu života.

A. Vláda by mala riadiť činnosť televízie, rozhlasu a tlače

B. Vláda nesmie riadiť činnosť televízie, rozhlasu a tlače.

A. V Slovenskej republike by mali mať rozhodujúce slovo Slováci

B. V Slovenskej republike by mali mať právo rozhodovať aj menšiny

A. Štát by mal poskytovať maximálnu ochranu a pomoc svojim občanom

B. Štát by mal minimálne zasahovať do života občanov a nechať riešenie problémov čo najviac na nich

A. Niektoré skupiny obyvateľov SR sú jednoducho na nižšej úrovni ako iné skupiny

B. Bez ohľadu na úroveň danej skupiny obyvateľstva, každá si zaslúži rovnaké zaobchádzanie

A. Všetky skupiny obyvateľstva by mali mať rovnakú šancu uspieť, presadiť sa

B. Úlohou štátu nie je poskytovať rovnaké príležitosť všetkým skupinám občanov. Je to na nich, či sa presadia

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete súčasnej prezidentke SR

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete súčasnej Národnej rade SR – parlamentu

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete súčasnej vláde SR

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete súdom SR

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete politickým stranám SR

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete armáde SR

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete odborom

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete mimovládnym organizáciám

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete cirkvi

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete verejnému ochrancovi práv (ombudsman)

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete polícii

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete školám a univerzitám

Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete Európskej únii a Európskej komisii

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: celoštátne denníky (napr. Pravda, Sme, Denník N, Nový čas...

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: regionálna tlač

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: verejný rozhlas

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: komerčné rádiá (napr. Express rádio, Fun Rádio...)

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: verejná televízia

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: komerčné televízie (Markíza, JOJ, TA3, ...)

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: týždenníky (napr. Plus 7 dní, ...)

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: webové portály

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: sociálne siete

Nakoľko dôverujete informáciám z týchto zdrojov: alternatívne médiá

Nakoľko sa dá dôverovať ľuďom vo všeobecnosti?

V akej miere dôverujete jednotlivým skupinám ľudí? Využite stupnicu v percentách

Ktorým ľuďom nedôverujem

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia vytvárajú rovnaké podmienky a šance pre všetkých občanov

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia diskriminujú niektoré skupiny občanov a prinášajú výhody iným skupinám

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia vytvárajú dostatočné zábrany proti korupcii

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia umožňujú korupciu

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia vytvárajú dostatočné poistky proti zneužívaniu moci

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia umožňujú zneužívanie moci

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia slúžia najmä tým, čo sú pri moci

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia slúžia všetkým občanom rovnako

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia uľahčujú občanom a občiankam kontrolovať spôsob vládnutia

Zákony a predpisy, ktoré v súčasnosti u nás platia umožňujú politikom vyhnúť sa zodpovednosti

Namiesto všelijakých ľudských práv potrebuje naša krajina jediné – disciplínu a poriadok

Náš odklon od tradícií sa jedného dňa ukáže ako osudová chyba

Je dobré, že v súčasnosti majú ľudia väčšiu slobodu vytvárať si vlastné pravidlá a protestovať proti veciam, ktoré sa im nepáčia

Zákonom sa netreba vždy podriadiť. Občan má právo na neposlušnosť, pokiaľ vie zdôvodniť svoje výhrady

Naša krajina potrebuje predovšetkým silného, rozhodného vodcu, ktorý zatočí so zlom a vráti nás na správnu cestu

Poslušnosť a úcta k autorite sú najdôležitejšími hodnotami, ktoré si deti majú osvojiť

Ľudia by mali sami rozlišovať čo je dobré a zlé a menej sa spoliehať na náboženské autority

Zákonom sa treba vždy podriadiť, aj keď má občan dobre zdôvodnené výhrady

Máte pocit, že rozumiete tomu, čo sa deje v politike?

Ako často sledujete politické dianie?

Nakoľko Vás daná úroveň politiky zaujíma?

Na akej úrovni Vás politika zaujíma?

Súčasná vláda vecne a dostatočne informuje občanov o svojich rozhodnutiach

Súčasná vláda neposkytuje informácie, ktoré sú pre bežného občana zrozumiteľné

Súčasná vláda poskytuje občanom dostatok možnosti ako ovplyvňovať rozhodovanie

Súčasná vláda sa nezaujíma o život bežných ľudí

Súčasná vláda náležite reaguje na potreby obyčajných ľudí

Súčasná vláda nezaobchádza so všetkými skupinami občanov s rovnakým rešpektom

Súčasná vláda nedostatočne vysvetľuje a zdôvodňuje svoje rozhodnutia

Súčasná vláda efektívne rieši spoločenské problémy