NEWSLETTER

[newsletter]

Rodinná kalkulačka – novinka Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR ponúka novú službu – kalkulačku na výpočet prídavkov na deti a daňového bonusu. Od 1. júla 2022 sa zmenili sumy prídavkov na deti aj daňového bonusu a od začiatku roka 2023 sa budú opätovne zvyšovať, pričom pribudne aj príspevok na krúžky, či iné voľnočasové aktivity. Príspevok sa bude pohybovať do maximálnej výšky 60 eur za mesiac a preplatia sa iba skutočné náklady. Znamená to, že budete potrebovať potvrdenie o zaplatení. Taktiež, nárok budú mať iba deti od 5 do 18 rokov.

Tabuľka maximláneho daňového bonusu a príspevkov na krúžky

Novinky pre SZČO

Aj samostatne zárobkovo činné osoby môžu od nového systému príspevkov očakávať zmeny. Konkrétne pôjde o úpravu podmienok pre získanie daňového bonusu na dieťa. Po novom vzniká nárok od prvého zarobeného eura. Upravuje sa však aj strop bonusu – celková výška je obmedzená najviac do určitého percenta čiastkového základu dane. Percentuálny limit sa odvíja od počtu detí (viď Tabuľka 2).

Čiastkový základ dane podľa počtu detí.

V aktuálnom roku (2022) z dôvodu účinnosti zmien až od druhej polovice roka vstupuje do výpočtu pre uplatnenie nároku na daňový bonus len polovica celoročného čiastkového základu dane. Od roku 2023 sa pre výpočet maximálneho nároku na daňový bonus ráta s celým čiastkovým základom dane.

Výpočet ľahko a rýchlo

Rodinná kalkulačka prináša informatívny výpočet toho, aký daňový bonus a prídavok na dieťa dostanete po prijatí tzv. prorodinného balíčka. Ak si zvolíte rok 2023, pribudne tam aj výška príspevku na voľnočasové aktivity vašich detí. Nároky je možné vypočítať na mesačnej, ale aj ročnej báze. Jednoducho zadáte svoj hrubý príjem, ak ste zamestnanec, či ročný príjem ak ste SZČO. Následne vyplníte údaje o vašich deťoch – mesiac a rok narodenia a prípadné náklady na ich krúžky.

Následne uvidíte približný výpočet príspevku na dieťa, daňový bonus a od 1. januára 2023 aj príspevok na krúžky. Ukáže sa aj porovnanie starej výšky príspevkov s novým takže ľahko zistíte aj o koľko viac vám pribudne do rodinného rozpočtu.

Je nutné pripomenúť, že napriek tomu, že sa výpočty snažia byť čo najbližšie realite, je množstvo prípadov výnimiek a preto výstupy z tejto kalkulačky nie sú právne záväzné – v skutočnosti sa môžu líšiť.

Podrobný návod ako používať kalkulačku aj s príkladmi zo života nájdete v Manuáli rodinnej kalkulačky.

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky

Elektronické overovanie zákonnosti ťažby dreva

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Zelenou linkou pripravili návod, ako si overiť zákonnosť ťažby dreva, ktorú ste si všimli. Informačný systém lesného hospodárstva (ISLHP) na stránke Národného lesníckeho centra (NLC) ponúka niekoľko možností.

1. Vyhľadajte si les, ktorý vás zaujíma 

V sekcii „Mapa“ nájdite lesný porast, ktorý vás zaujíma. Lesy na Slovensku sú rozdelené na tzv. Jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), ku ktorým sa vzťahujú všetky ďalšie informácie. Vyššími jednotkami sú Lesné hospodárske celky (LHC). K ďalšiemu vyhľadávaniu budeme potrebovať kód LHC aj JPRL.

2. Nájdite si podrobnú charakteristiku vášho lesa a jeho plán starostlivosti

Na stránke ISLHP prejdite nižšie na sekciu „Podrobné informácie“ a do polí zadajte kód lesného celku (LHC) a dielca (JPRL). Vpravo zvoľte „Opis a plán hospodárskych opatrení z PSL“. V dolnej časti stránky zvoľte „Úplný výpis“. Zobrazí sa databáza prírodných podmienok lesa, jeho drevinové zloženie a napokon aj plán výchovy, obnovy a zalesňovania. Pokiaľ ste tu reálne prebiehajúcu ťažbu nenašli, automaticky to neznamená, že je nezákonná. Je možné, že ide o náhodnú alebo mimoriadnu ťažbu. Pre jej overenie kontaktujte Zelenú linku.

3. Nájdite si evidenciu vykonaných ťažieb a výsadieb

Na stránke ISLHP prejdite nižšie na sekciu „Podrobné informácie“ a do polí zadajte kód lesného celku (LHC) a dielca (JPRL). Vpravo zvoľte „Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch“. V dolnej časti stránky zvoľte „Úplný výpis“. Zobrazí sa tabuľka s realizovanými zásahmi za jednotlivé roky. Pri ťažbe je evidovaný aj typ ťažby a v prípade náhodnej ťažby aj jej príčina.

4. Nájdite si kompletný Program starostlivosti o les (PSL) pre vybraný hospodársky celok

Programy starostlivosti o les sú na stránke ISLHP v sekcii PSL s následne schválené PSL dostupné aj v kompletnej tabuľkovej forme pre celé LHC, avšak len od roku 2019. V poli zvoľte rok začiatku platnosti PSL a lesný celok.

zdroj: www.slovensko.sk 

Proaktivita štátu pri narodení dieťaťa

Ak máte prírastok v rodine, čaká vás menej behania po úradoch!

  • Rodný list dieťaťa vám bude doručený poštou.
  • Tzv. kočíkovné vám schvália a vyplatia bez zbytočného dokladovania.
  • Dieťa prihlásia automaticky do zdravotnej poisťovne matky.

A to všetko vďaka medzirezortnej spolupráci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR a im podriadením inštitúciám.

Všetky potrebné informácie si môžete prečítať v letáku nižšie alebo v praktickom Sprievodcovi pri narodení.

Poznámka: postupne sa pracuje aj na ďalších opatreniach proti byrokracii a na digitalizácii významných úkonov, ktoré môžu častokrát nastať v životoch nás všetkých (napríklad: chcem začať podnikať, kúpa a predaj nehnuteľnosti, kúpa a prepis auta, strata a hľadanie práce).

5 krokov k rodnému listu a k príspevku pri narodení

Leták vo formáte PDF na stiahnutie [.pdf, 332.4 kB]

zdroj: www.slovensko.sk

Mám si vymeniť eID, aby mi v roku 2023 fungoval e-podpis?

Ministerstvo vnútra SR pripomína, že elektronické podpisovanie so starými občianskymi preukazmi s čipom, bude možné len do konca tohto roka. Prihlasovanie sa do elektronických schránok a využívanie občianskeho preukazu na preukazovanie totožnosti ostanú však zachované aj po tomto termíne.

Zodpovedajte si preto pár nižšie položených otázok a zistite, či sa uvedená novinka dotkne aj vás. Vyhnete sa tak problémom s podpisovaním kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), zbytočným stresom a riešením povinností na poslednú chvíľu.

Chcem elektronicky podpisovať podania a dokumenty aj po 31. decembri 2022?


Ak nie,

nemusím robiť nič. Prečítam si však výhody elektronickej komunikácie. Napríklad, nevedel/a som, že väčšina poplatkov za vybavovanie úradných záležitostí je v elektronickom svete o polovicu nižšia, než pri vybavovaní osobne alebo listinne. Ako môžem začať komunikovať s úradmi elektronicky?

Ak áno,

pozriem sa na svoj občiansky preukaz s  čipom, aký je na ňom dátum vydania:

 
Ministerstvo vnútra SR plánuje spustiť informačnú kampaň k tejto téme až v septembri, a to z dvoch zásadných dôvodov. Prvým je celosvetová čipová kríza a možnosť využívať elektronický podpis do konca roka aj so staršími dokladmi. Druhým je veľký záujem o vydávanie cestovných pasov a občianskych preukazov počas aktuálne prebiehajúcej dovolenkovej sezóny a s tým spojené nadmerné vyťažovanie oddelení dokladov. 
Súvisiace informácie:

zdroj: www.slovensko.sk 

Menej byrokracie

Vedeli ste, že úradom nemusíte predkladať určité výpisy či potvrdenia? Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) postupne ruší predkladanie viacerých potvrdení a výpisov, ktoré štát už vo svojej databáze eviduje a úrady ich vedia získať elektronicky samé.

Ak sa však aj napriek tomu stretnete s vyžadovaním týchto tlačív, môžete podať MIRRI podnet cez jednoduchý online formulár alebo e-mailom na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk.

Úrad má totiž právo od vás zrušené potvrdenie či výpis žiadať iba v prípade, ak dôjde počas vybavenia vášho dopytu k technickému výpadku systému.

Zoznam tlačív, ktoré nemusíte predkladať, ako aj ďalšie užitočné informácie, ako môžete ušetriť čas a peniaze pri vybavovaní úradných záležitostí, nájdete priamo na webovej stránke Stop Byrokracii.

zdroj: www.slovensko.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra poskytne príspevok začínajúcim farmárom

Pôdohospodárska platobná agentúra podporuje začínajúcich farmárov. Mladí poľnohospodári majú od 1. júla možnosť požiadať o podporu na začatie podnikateľskej činnosti vo forme nenávratného finančného príspevku.

O podporu sa môžu uchádzať začínajúci farmári, ktorí sa venujú rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Ich podnikateľská história však nesmie presahovať dva roky ku dňu podania žiadosti. Ako bolo spomenuté, výzva je platná od 1. júla 2022 a žiadosť možno posielať do 30. septembra 2022.

Samotnú žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Nájdete ju priamo na portáli slovensko.sk v sekcii Nájsť službu, pod názvom Podávanie Žiadosti o NFP na Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Je preto potrebné mať občiansky preukaz s čipom, BOK kód, nahratý kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu, rovnako ako aj elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a nainštalovaný potrebný softvér v počítači. Všetky informácie potrebné k elektronickej komunikácii nájdete v sekcii „Ako začať“.

Podávanie žiadosti sprevádza aj viacero potrebných príloh. Ide o tabuľkovú časť projektu, podnikateľský plán, splnomocnenie, vyhlásenie mikropodnikov, malých a stredných podnikov, register trestov, doklad o oprávnení podnikať, ovládanie právnickej osoby, splátkový kalendár, trvalý pobyt, dosiahnuté vzdelanie a bankový účet.

V procese konania o žiadosti sa neposkytujú informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia bude Pôdohospodárska platobná agentúra žiadateľa písomne informovať.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry, prípadne sa môžete obrátiť priamo na ich Centrum informácií.

zdroj: www.slovensko.sk