DOTAZNÍKY

DOTAZNÍK PRE DOSPELÝCH 1
V prípade, ak nechcete uviesť vek, napíšte "Nechcem odpovedať"