Kategória: všeobecné

Nezvládam splácať úver

Ak vás zasiahla  pandémia COVID-19 tak, že nedokážete riadne splácať svoj úver, máte možnosť nás požiadať o preskúmanie zmlúv a ich zmluvných podmienok, vrátane poistných podmienok. Urobte tak skôr, než…