Zelená elektrina

0 Comments

Aby boli vaše spotrebiče EKO, nemusíte hneď kupovať nové. Stačí využívať Zelenú elektrinu vyrobenú 100 % z obnoviteľných zdrojov energie

Prečo je Zelená elektrina lepšia ako bežná?

Zelená elektrina

Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa, geotermálna voda a ďalšie. Tieto zdroje energie sa prirodzene obnovujú, to znamená, že sú nevyčerpateľné a ekologické. Priemerne tak za rok ušetríte 504,4 kg uhlia a zabránite vzniku až 513,4 kg CO2.

Vaša bežná elektrina

Väčšina bežne dodávanej elektriny je vyrobená z neobnoviteľných zdrojov energie, ako sú jadrové palivo, hnedé alebo čierne uhlie, zemný plyn a iné. Iba 14,9 % elektriny je vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.

So Zelenou elektrinou rovnako dobre doma povysávate, uvaríte, posvietite si ako s bežnou elektrinou, ale navyše ochraňujete našu planétu. 

Pri súčasnom podieli uhlia ako zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE týchto 20 000 zákazníkov ročne ušetrí 10 087 524 kg uhlia a zabráni vzniku až 10 267 200 kg CO2 zo spáleného uhlia. Ak sa pridáte, môže to byť ešte viac.

„Odporúčame pre všetkých, ktorí chcú znížiť svoj negatívny vplyv na životné prostredie.”

Ak využívate Zelenú elektrinu, skutočne prispievate na ďalší rozvoj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a aktívne sa podieľate na znižovaní negatívnych vplyvov činnosti človeka na globálnu klímu a na životné prostredie.