Zastrašovanie, vydieranie pri vymáhaní pohľadávok ?

0 Comments

Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na podanie trestného oznámenia, vyhráža sa žalobou alebo exekúciou. Vymáhanie pohľadávky musí vždy prebiehať v medziach zákona.

Ak veriteľ dlžníkovi oznámi, že pohľadávka môže byť vymáhaná v súdnom a v následnom exekučnom konaní, pričom hodnota pohľadávky sa môže navýšiť o ďalšie náklady (napr. úroky a trovy konania), nedopustí sa žiadneho porušenia zákona. Je to v podstate štandardný proces.

Ak však veriteľ uvádza vo svojej výzve na zaplatenie pohľadávky informácie, ktoré majú agresívnu povahu, sú nepravdivé alebo vyvolávajú určitý nátlak,tieto už však napĺňajú podstatu vyhrážania. Veritelia často predávajú svoje pohľadávky spoločnostiam zaoberajúcimi sa vymáhaním pohľadávok. Tieto spoločnosti často okrem listín telefonicky bombardujú dlžníkov.

V prípade, že vás váš veriteľ vydiera alebo zastrašuje, môžete sa obrátiť na políciu.

Častokrát však vymáhaná pohľadávka je premlčaná. Tu je na mieste aby dlžník nepanikáril a poradil sa s advokátom alebo združením na ochranu práv občana.