UPOZORNENIE NA INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.HUGLO.SK

0 Comments

Združenie AVES zaznamenalo zvýšený nárast podnetov týkajúcich sa internetovej stránky www.huglo.sk. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, ktorá predmetnú stránku označuje ako internetovú galériu, prostredníctvom ktorej predávajú výrobky zahraniční predávajúci. Podľa zoznamu predávajúcich, ktorý je súčasťou obchodných podmienok, sú ku dňu 30.03.2020 predávajúci definovaní ako:

•    HangZhou Shengyan E-commerce Co,Ltd

•    Yiwu Geerjiao Jewelry Firm

Prevádzkovateľ ďalej v informáciách uvedených na svojej stránke výslovne uvádza, že nie je predávajúcim (internetový obchod), ale len sprostredkovateľom a že tovar, ktorý sa nachádza v galérii stránky www.huglo.sk, nie je tovarom spoločnosti ROPETA LTD.

V obchodných podmienkach spoločnosť ROPETA LTD uvádza, že kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi kupujúcim a dodávateľom, nie medzi sprostredkovateľom a kupujúcim.

Na druhej strane, spoločnosť ROPETA LTD zabezpečuje a vybavuje reklamácie, čím na seba preberá zodpovednosť za riešenie nárokov spotrebiteľov voči predávajúcim, ktoré vyplývajú z vadného plnenia.

Po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení, nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.