tzv ,,STARÉ EXEKÚCIE“

0 Comments

TREND – Vlaňajšok priniesol veľkú čistku v exekúciách – autor: Michal Janko

Vďaka novému zákonu vlani skončilo vyše 1,8 milióna exekúcií, čo je plných 62 %. Bližšie štatistiky uviedol autor článku v týždenníku TREND (viď. prílohu).

V článku je aj vyjadrenie Združenia AVES:

Zastavenie exekúcie totiž neznamená zánik dlhu. Vieme o prípadoch, keď stará exekúcia bola zastavená, ale vzápätí sa začala nová exekúcia, pripojila sa Nadežda Horváthová zo združenia AVES, ktoré obhajuje záujmy spotrebiteľov. Podľa nej je navyše možné nové pravidlá obísť. Dostali sme informáciu, že oprávnení, prípadne súdni exekútori uhradili na exekúciu pätnásť eur, aby sa na exekúciu novela nevzťahovala, uviedla N. Horváthová.