SÚDNE KONANIE

 

Zastupovanie spotrebiteľa v súdnom konaní

Priame zastupovanie spotrebiteľa v súdnom konaní po neúspešnom mimosúdnom rokovaní s predávateľom / dodávateľom služby na základe udelenej plnej moci.