ROZSUDKY, UZNESENIA,….

OKRESNÁ SÚD GALANTA – NEODKLADNÉ OPATRENIE

KRAJSKÝ SÚD BRATISLAVA – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – VÚB

KRAJSKÝ SÚD TRNAVA – PROFI CREDIT SLOVAKIA – BEZDOVODNÉ OBOHATENIE

KRAJSKÝ SÚD KOŠICE – BO – PROFICREDIT SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD KOŠICE OKOLIE – BO – PROFICREDIT SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD KOMÁRNO – SLOVENSKÁ SPORITELNA – BO

KRAJSKÝ SÚD NITRA – SLOVENSKÁ SPORITELNA – BO

KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – OTP BANKA – DOBROVOLNÁ DRAZBA

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V. – OSLOBODENIE OD SÚDNEHO POPLATKU

OKRESNÝ SÚD NITRA – BENCONT COLLECTION – ZASTAVENIE KONANIA

KRAJSKÝ SÚD TRNAVA – BENCONT INVESTMENTS – BO

OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA – BENCONT INVESTMENTS – BO

KRAJSKÝ SÚD TRENČÍN – ROZHODCOVSKÝ ROZSUDOK – PROFI CREDIT SLOVAKIA

KRAJSKÝ SÚD ŽILINA – PREMLČANIE

OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO – DOBROVOLNÁ DRAZBA – EOS KSI SLOVENSKO

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – KRUK CESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ZASTAVENIE KONANIA

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V. – HOME CREDIT SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V. – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V. – PROFI CREDIT SLOVAKIA – PR

OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA – PROFI CREDIT SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV – BENCONT COLLECTION – BO Z EXEKÚCIE

OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV – BENCONT COLLECTION – NO – ZRÁŽKY ZO MZDY

OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV – PRO CIVITAS – ZASTAVENIE EXEKÚCIE

OKRESNÝ SÚD ZVOLEN – BNP PARIBAS – NO – TROVY

OKRESNÝ SÚD ZVOLEN – BNP PARIBAS – NO – ZRÁZKY ZO MZDY

KRAJSKÝ SÚD BRATISLAVA – BENCONT COLLECTION – PRÍSLUSNOST SÚDU

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III. – BENCONT COLLECTION – NO – ZRÁŽKY ZO MZDY

OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – INTRUM SLOVAKIA – ZASTAVENIE EXEKÚCIE

OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA – TELERVIS PLUS

KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – R COLLECTORS – DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY

OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA – R COLLECTORS – DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III. – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III. – INTRUM SLOVAKIA – ZRUSENIE PR

OKRESNÝ SÚD SENICA – BENCONT COLLECTION

OKRESNÝ SÚD GALANTA – PROFI CREDIT SLOVAKIA

KRAJSKÝ SÚD TRNAVA – PROFI CREDIT SLOVAKIA – ZRUSUJÚCE UZNESENIE

KRAJSKÝ SÚD NITRA – TATRA BANKA

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – TATRA BANKA

OKRESNÝ SÚD SENICA – INTRUM SLOVAKIA – SPATVZATIE

OKRESNÝ SÚD KOMÁRNO – VÚB BANKA – NEPLATNOSŤ DRAŽBY

KRAJSKÝ SÚD ŽILINA – PRVÁ STAVEBNÁ SPORITELNA – NO – DOBROVOLNÁ DRAZBA

OKRESNÝ SÚD ŽILINA – PRVÁ STAVEBNÁ SPORITELNA – NO – DOBROVOLNÁ DRAZBA

KRAJSKÝ SÚD KOŠICE – BENCONT COLLECTION

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – BENCONT COLLECTION

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – POŠTOVÁ BANKA – UPOMÍNACIE KONANIE PR

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – PRIMA BANKA – UPOMÍNACIE KONANIE PR

OKRESNÝ SÚD BREZNO – EOS KSI SLOVENSKO – TELECOM

OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK – PROFI CREDIT SLOVAKIA – NO – ZRÁZKY ZO MZDY

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – EOS KSI SLOVENSKO

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – EXPRESS CREDIT – SCHVÁLENIE ZMIERU

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – INTRUM JUSTITIA SLOVAKIA – SPATVZATIE

KRAJSKÝ SÚD TRENČÍN – HOME CREDIT SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – HOME CREDIT SLOVAKIA – SÚDNY POPLATOK

OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA – WUSTENROT STAVEB. SPORITELNA – NO – DOBROVOLNÁ DRAZBA

OKRESNÝ SÚD SENICA – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III. – VÚB BANKA – SCHVÁLENIE ZMIERU

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – HOME CREDIT SLOVAKIA – TROVY I.

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – HOME CREDIT SLOVAKIA – TROVY II.

KRAJSKÝ SÚD PREŠOV – PROFI CREDIT – BO

OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK – PROFI CREDIT – BO

KRAJSKÝ SÚD TRNAVA – POŠTOVÁ BANKA

OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA – POŠTOVÁ BANKA

OKRESNÝ SÚD SENICA – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD TRENČÍN – PRVÁ STAVEBNÁ SPORITELNA – NO – DOBROVOLNÁ DRAZBA

KRAJSKÝ SÚD TRENČÍN – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – INTRUM SLOVAKIA – PR

OKRESNÝ SÚD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – INTRUM SLOVAKIA

KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – OTP BANKA

OKRESNÝ SÚD LUČENEC – OTP BANKA

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – EOS KSI SLOVENSKO

KRAJSKÝ SÚD NITRA – INTRUM SLOVAKIA – ZRUSUJÚCE UZNESENIE

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – INTRUM SLOVAKIA

OKRESNÝ SÚD NOVÉ ZÁMKY – INTRUM SLOVAKIA – NAPADNUTÝ ODVOLANÍM

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – EOS KSI SLOVENSKO

OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – EOS KSI SLOVENSKO – UPOMÍNACIE KONANIE

KRAJSKÝ SÚD KOŠICE – VÚB BANKA – DOHODA STRÁN SPORU

OKRESNÝ SÚD ROŽŇAVA – VÚB BANKA

OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV – EOS KSI SLOVENSKO – VVÝKON ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

OKRESNÝ SÚD ZVOLEN – HOME CREDIT SLOVAKIA – BO – ROZSUDOK II.

KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – HOME CREDIT SLOVAKIA – ZRUSUJÚCE UZNESENIE

OKRESNÝ SÚD ZVOLEN – HOME CREDIT SLOVAKIA – BO – ROZSUDOK I.

KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA – OTP BANKA – NO – DOBROVOLNÁ DRAZBA

SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JOZEF BURI – ODPOVED NA VÝZVU