KONTAKTY

UPOZORNENIE !!!

Osobné preberanie nových podnetov je v čase pandémie COVID – 19  zrušené.

Nové podnety je potrebné doručovať buď mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo listinne poštou na nižšie uvedené kontakty.

ON_LINE – HOT_LINE KONTAKTY:

telefón: + 421 907 908 869

e-mail: zdruzenie.aves@centrum.sk

e-mail: stupka@centrum.sk

Web: www.zdruzenieaves.sk

FB.: Združenie AVES, skupina AVES

Kontaktné miesto a poštová adresa na doručovanie podnetov a ostatných listín

Bratislava, Jána Poničana 9, 841 08 Bratislava

v čase pandémie mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo listinne poštou