Praktiky a metódy telemarketingu či tzv. priamy marketing alebo telesales, považujú spotrebitelia za obťažujúce a nechcené, preto Iniciatíva za práva spotrebiteľov podporuje iniciatívu mobilného operátora O2 a je za ešte väčšie sprísnenie kontroly nevyžiadaných / nechcených marketingových hovorov.

Spotrebiteľské organizácie nebudú podporovať zneužívanie slovenských spotrebiteľov a nesúhlasia s vyjadreniami obchodníkov, že ,,postačia predvoľby a možnosť sa zapísať na online zoznam, kde spotrebitelia majú deklarovať, že nechcú byť navolávaní / obťažovaní“.

Marketingové hovory sú využívanou praxou a množia sa prípady pokusov zneužívania týchto praktík nie len na krádeže osobných údajov, či kybernetické útoky, ale najmä na zavádzanie / klamanie spotrebiteľov pri tzv. priamom predaji tovarov a služieb. Aj z našej praxe sa potvrdzuje, že obťažujúce volania bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa sú tolerovanou súčasťou marketingových praktík a rovnako neevidujeme žiadne aktivity inštitúcií zodpovedných za dohľad v rámci jednotlivých odvetví zákonných ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Zároveň upozorňujeme na až agresívnu obchodnú praktiku pri marketingových hovoroch. Praktika call centier je nebezpečná najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, medzi ktoré patria seniori, rómovia, spotrebitelia bez spotrebiteľskej gramotnosti, spotrebitelia s nižším až základným vzdelaním a pod.. Spôsob oslovovania a komunikácia, akú vysielajú call centrá smerom k spotrebiteľom už nemôže byť tolerovaná.

Prax ukázala, že call centrá, prv než začnú ponúkať tovary a služby, si nevyžiadajú od spotrebiteľa súhlas s poučením, že súhlas možno kedykoľvek odvolať. Spotrebiteľom je jednoducho oznámené ,,Hovor je monitorovaný“, pričom od spotrebiteľa nie je ani požadovaný súhlas s monitorovaním hovoru. Prax však ukazuje aj iné nekalé obchodné praktiky prostredníctvom call centier.

Priamemu predaju tovarov a služieb predchádzajú rôzne zmätočné ankety a prieskumy. Po skončení ankety je spotrebiteľom ponúknutý tovar alebo služba so zavádzajúcimi informáciami, a to, že má ísť o tzv. ,,skúšku tovaru alebo služby zadarmo“. V praxi sa však stretávame, že nejde o žiadnu skúšku zadarmo. Za následne dodaný tovar alebo službu začína teror voči spotrebiteľom (telefonáty, sms, listy) už od samotných predajcov / dodávateľov, ktorí požadujú za predmetné dodané tovary alebo služby zaplatiť finančné prostriedky. Tieto obchodné praktiky však zraniteľné skupiny nedokážu vopred odhaliť a zhodnotiť ich nebezpečenstvo, ktoré im hrozí ak súhlasia s dodaním tovaru / služby, čoho následkom sú spory medzi spotrebiteľom a predajcom / dodávateľom.

Iniciatíva za práva spotrebiteľov preto volá po väčšej ochrane spotrebiteľov pri nechcených / nevyžiadaných marketingových hovoroch

• Právo vedieť, aké osobné údaje sa zhromažďujú, na aké účely a s ktorými tretími stranami sa údaje zdieľajú.

• Možnosť / schopnosť odhlásiť sa z praktík získavania údajov, ak si zákazníci nechcú zdieľať svoje informácie. Obchodníci za to nemôžu účtovať zákazníkom nadmerné poplatky.

• Možnosť požiadať obchodníkov, aby odstránili údaje o spotrebiteľoch: Obchodníci sa budú držať vyššej úrovne upozorňovania spotrebiteľov a podniknutia vhodných krokov v prípade porušenia údajov..

Iniciatíva za práva spotrebiteľov je za to, aby sa výrazne obmedzil spôsob, akým obchodníci ukladajú, zdieľajú a profitujú z používateľských údajov. Súkromie spotrebiteľov, ochrana ich osobných údajov a ochrana pred nekalými obchodnými praktikami pri marketingových hovoroch je na veľmi nízkej úrovni.