Praktické informácie pre spotrebiteľov týkajúce sa brexitu

0 Comments

Vyhlásenie Europskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o brexite.

Hovorí napríklad o tom, že po konci prechodného obdobia poskytovatelia platobných služieb v EÚ budú musieť poskytovať viac informácií o platiteľovi v súvislosti s cezhraničnými platbami a inkasami z EÚ smerujúcimi do Spojeného kráľovstva v porovnaní s prevodmi v rámci EÚ, za ktoré sa platby do Spojeného kráľovstva doteraz považovali.

Okrem čísla platobného účtu platiteľa alebo jedinečného identifikátora transakcie budú informácie zahŕňať aj podrobnosti o mene platiteľa a buď jeho adrese, čísle úradného osobného dokladu, identifikačnom čísle spotrebiteľa, alebo dátume/mieste narodenia. V dôsledku toho môžu poskytovatelia platobných služieb svojich spotrebiteľov prevádzajúcich finančné prostriedky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom požiadať, aby poskytli tieto dodatočné informácie.

Z textu sa dozviete aj to, pod fond ochrany ktorého štátu po skončení prechodného obdobia spadajú vaše peniaze na účte.

Informácie pre spotrebiteľov – klientov britských finančných inštitúcií o konci prechodného obdobia v rámci brexitu