Európska komisia zverejnila v marci 2021 obnovený Akčný plán rozvoja ekologickej výroby, ktorého cieľom je zvýšiť produkciu a spotrebu ekologických výrobkov a dosiahnuť do roku 2030 v EÚ podiel poľnohospodárskej pôdy v rámci ekologického hospodárenia na 25%.

S cieľom propagovať Európsky organický akčný plán v regióne strednej a východnej Európy a Pobaltia organizuje Tematická pracovná skupina BIOEASTAgroecology and Sustainable Výnosy online konferenciu „Podpora rozvoja ekologických akčných plánov v krajinách BIOEAST“ 15. júna 2021. v 11 krajinách BIOEAST (Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko).

Konferenciu podporuje aj Európska komisia. Hlavný príhovor prednesie Diego Canga Fano, hlavný poradca GR AGRI zodpovedný za implementáciu ekologického akčného plánu.

Dátum konania konferencie: 13:15 – 17:30 hod., 15. júna 2021

UPOZORNENIE: Konferencia bude otvorená pre všetkých účastníkov do 16:20. Workshop bude zahájený o 16:25 a bude uzavretý a bude k dispozícii iba zástupcom krajín BIOEAST