Máte skúsenosť, že od vás inkasná spoločnosť vymáha neexistujúci dlh? Zdala sa vám výška vášho dlhu neúmerne vysoká? Spoločnosti môžu od vás vymáhať dlh rôznymi spôsobmi. Kedy už ide o nekalú obchodnú praktiku?

Spoločnosti môžu od vás vymáhať dlh prostredníctvom listov, sms správ, mailov a telefonátov.

O nekalú obchodnú praktiku môže ísť v nasledujúcich prípadoch:

–        Spoločnosti vytvárajú psychický tlak, pri ktorom sa klienti začínajú báť.

–        Listy, ktoré vám zasielajú, sa podobajú na úradnú alebo súdnu zásielku.

Listy obsahujú formulácie ako „dostavte sa“ alebo „predvolanie“.

V liste sú vyhrážky, ako napr. „príde k vám exekútor“ alebo „príde k vám advokát spísať majetok“. Tento typ formulácií môže byť použitý, až keď existuje súdne rozhodnutie vo veci. Ak viete, že neprebehol žiadny súd, ide o bezprávne vyhrážky, t. j. nemajú právny základ. Keď si nie ste istý bezprávnosťou vyhrážky, poraďte sa s nami.

Poslednú výzvu pred exekúciou môže poslať inkasná spoločnosť len vtedy, ak už o vašom dlhu rozhodol súd.

–        Telefonáty, sms – sú spravidla automatizované z rôznych telefónnych čísel. Ich intenzita by nemala byť obťažujúca.

–        Kontaktovať vás môžu len cez pracovné dni, a to do 18-tej hodiny.

–        Osobné návštevy – sú zákonom obmedzené. Klientov nesmú vymáhači navštíviť doma ani na pracovisku.

–        Spoločnosť od vás nemôže na súde vymáhať dlh, ktorý je už premlčaný, a nemôže sa tým ani vyhrážať. Keď si nie ste istý, či je dlh premlčaný, poraďte sa s nami.

 

POZOR! Právo na reklamáciu je základné právo spotrebiteľa!

Čo mám robiť, keď sa stanem terčom vyhrážok?

–        Buďte asertívny! Ozvite sa spoločnosti písomne a vyžiadajte si podrobné doklady k dlhu (výška a pôvod dlhu). Po získaní podkladov sa poraďte s nami.

–        Ak vám spoločnosť nechce zdokladovať váš dlh, ak vás obťažujú jej vymáhačské praktiky, podajte písomnú reklamáciu!

–        Spoločnosti musia na reklamáciu do 30 dní odpovedať.