ZDROJ:

 • Národná banka Slovenska
  oddelenie komunikácie
  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
  Kontakt: press@nbs.sk

Upozornenie na stránku ekrona.com

 • Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na internetovú stránku ekrona.com, ktorá vyvoláva dojem, že cez ňu môžu záujemcovia nakúpiť oficiálnu digitálnu menu Európskej únie eKrona.
 • Európska únia neschválila žiadnu oficiálnu digitálnu alebo kryptomenu pre krajiny Európskej únie. Informácie, ktoré sú uvádzané na tejto internetovej stránke, sú klamlivé a zavádzajúce.
 • eKrona nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska ani jej nebolo vydané žiadne povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.
 • NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Upozornenie NBS: SALUS POPULI

 • Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity družstva Salus Populi, družstvo, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52 903 184, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 10135/N.
 • NBS upozorňuje, že tomuto družstvu nebolo udelené povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska a nie je zapísané v žiadnom registri vedenom NBS.
 • NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Upozornenie na FEB Bank

 • Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosti „FEB Bank“, (internetová stránka https://feb-bank.com/index.html) nevydala povolenie na vykonávanie činností banky na Slovensku.
 • Rovnako NBS túto spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa bankových služieb na základe jednotného európskeho povolenia.
 • Ponúka úver, pri ktorom musí klient vopred zaplatiť poplatok za jeho poskytnutie, čo je podvod. Preto Národná banka Slovenska neodporúča reagovať na ponuku úveru od FEB Bank.
 • Poškodeným klientom odporúčame obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať trestné oznámenie.
 • NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby dôkladne zvážili, s ktorou spoločnosťou vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.