EXEKÚCIE A DRAŽBY

0 Comments

Opatrenie vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je, že od 12. marca 2020 zatiaľ do 30. apríla 2020 nebudú plynúť zákonné lehoty v súdnych konaniach a zakazuje sa výkon dražobného práva a exekúcia majetku.